ดูแลใกล้ชิด ดุจญาติมิตร โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลฯ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562  โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชรภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยเรื้อรัง ในชุมชนประชาหรรษาและชุมชนเพชรทรายทอง

โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดให้บริการ ประชาชนในชุมชนและทั่วไป สามารถเข้ารับการบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง  โรงพยาบาลชุมชนของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เกิดขึ้นจากนโยบายสำคัญของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร  ต้องการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากโรงพยาบาลของรัฐในปัจจุบัน เต็มไปด้วยผู้ใช้บริการจนหนาแน่น ส่งผลต่อการตรวจคัดกรองรักษา ผู้ป่วยที่เป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากปริมาณของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีประชากรชุมชน 27 ชุมชน กว่า 30,000 คน และมีผู้สูงวัยที่มีโรคประจำตัวอยู่ทุกชุมชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดูแลรักษาพยาบาล ปัจจุบัน โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง  เปิดให้บริการดูแลด้านสาธารณสุขแก่พี่น้องชาวเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ด้วยความสะดวก และพื้นที่ใกล้เคียง ในวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (07.30-16.30 น.) การบริการจะมีแพทย์ให้บริการทั้ง 5 วัน และในผู้ป่วยที่เป็นสิทธิข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นสามารถรับบริการโดยไม่ต้องสำรองเงิน สามารถใช้สิทธิจ่ายตรงได้ทันทีในด้านการบริการของทางโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นอกจากจะทำการตรวจรักษาในโรงพยาบาลชุมชนฯ แล้วนั้น หากมีกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินจำเป็นต้องทำการส่งต่อ ทางโรงพยาบาลชุมชนของเรา จะมีบริการส่งผู้ป่วยไปทำการรักษาต่อที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร ด้วยรถฉุกเฉินและทีมงานที่มีคุณภาพ หรือในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลชุมชนของเราได้ ซึ่งสามารถติดต่อประสานงานการใช้รถฉุกเฉินเพื่อรับ-ส่งต่อผู้ป่วย ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข    055-716715  ในวันและเวลาราชการ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมให้บริการ และมุ่งมั่นต่อการพัฒนาคุณภาพการบริการ