นักเรียน ว.เทคนิค เท่…บริจาคโลหิต ดวงตา 117 อวัยวะ 115 ราย

วันพฤหัสบดีที่7 พฤศจิกายน  2562 นางนวลจันทร์  แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสมจิตร หุตะเสวี รองนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8จังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ซึ่งมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 150 ราย  ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 95 ราย และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดวงตา ให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จำนวน 117 ราย อวัยวะ จำนวน 115 ราย