หยุดใช้ควันพิษเผาถ่าน ทำร้ายลมหายใจ..ได้แล้ว

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลาประมาณ 13.00 น.เป็นต้นไป นายสุทธิวิทย์ สายหยุด ป้องกันจังหวัดกำแพงเพชร นำกำลังสมาชิก อส.บก.บร.จ.กพ. ออกตรวจท้องที่ พบเตาเผาถ่าน จึงทุบทำลายทิ้ง เพื่อไม่ให้เกิดฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ ลดปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร