บิ๊กคลีนนิ่งอนุบาลกำแพงเพชร  ป้องกัน Covid -19

 

กักตัว นร. กลับจาก ประเทศญี่ปุ่น บิ๊กคลีนนิ่งอนุบาลกำแพงเพชร  

 นักเรียน 2 คน กลับจาก ประเทศญี่ปุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร  บิ๊กคลีนนิ่ง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวเนาวรัตน์ นาคพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ได้แจ้งเรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 โดยแจ้ง คณะผู้บริหารครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ตามที่มีนักเรียนในโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงนั้น ทางโรงเรียนให้นักเรียนดังกล่าว หยุดเรียนตามมาตรการของ กระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว และได้มอบหมายให้ครูประจำชั้นติดตามดูอาการของนักเรียนดังกล่าวตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 งดการแต่งชุดขาว ให้แต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าพร้อมทำงาน สวมหน้ากากอนามัย พร้อมนำอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องเรียนติดมือมาด้วยโรงเรียนจะจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งครั้งใหญ่ ในเวลา 12.00 น. เป็นตันไป โดยให้คณะผู้บริหารครูบุคลากร นักเรียน ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหากมีนักเรียน ครู บุคลากรเจ็บป่วยไม่สามารถมาโรงเรียนได้ โรงเรียนอนุญาตให้หยุดเรียน ทั้งนี้โรงเรียนได้ออกประกาศ และทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองทุกท่านตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ขอให้ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปได้ไว้วางใจ ทางโรงเรียนได้ ปฏิบัติตามมาตรการของ กระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว และจากการเฝ้าติดตามเด็กไม่พบมีอาการติดเชื้อ และขอให้รับข่าวสารจากทางโรงเรียน เราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน