ปลื้ม..นักศึกษาจีน ม.ราชภัฏ มอบหน้ากากอนามัย 5,357 ร.พ.กำแพงเพชร

มรภ.กำแพงเพชร มอบหน้ากากอนามัย 5,357

ให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมคณบดีคณะพยาบาล งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน และนักศึกษาต่างชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำหน้ากากอนามัย 5,357 ชิ้น ที่เปิดรับบริจาคช่วงอู่ฮั่นและยังเหลืออยู่ พร้อมด้วยเงินสนับสนุนจำนวน 2,000 บาท มอบให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยมีแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบสำหรับหน้ากากอนามัย และเงินสนับสนุนดังกล่าว เป็นความประสงค์ของนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสามารถนำหน้ากากอนามัยไปจัดสรรให้บุคลากรในโรงพยาบาลสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งในปัจจุบันหน้ากากอนามัยขาดแคลนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยรู้สึกชื่นชมในน้ำใจของนักศึกษาชาวจีนของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง และในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น เป็นหน่วยงานราชการที่มีพันธกิจนอกเหนือจากการเรียนการสอน การวิจัย ศิลปวัฒนธรรมแล้ว การบริการวิชาการและชุมชน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชร ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ที่สำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัย โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้จัดทำแอลกอฮออล์เจล จำนวน 4,000 ขวด แจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวกำแพงเพชร เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้เป็นอีกหนึ่งที่พึ่งของชุมชนท้องถิ่น / วรรณภา รอดจันทร์ ประชาสัมพันธ์ มรภ.กำแพงเพชร