ผู้ว่ายืนยันไร้ผู้ติดเชื้อ Corona 2019 กำแพงเพชร

ผู้ว่ายืนยันไร้ผู้ติดเชื้อ โควิด-19 กำแพงเพชร

วันที่ 23 มีนาคม 2553 เวลา 10.30 น.ในการประชุมคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่ 3/2563 นายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายเทวัญ หุตะเสวี นางสาวสุพัตราคล้ายทิมรองผู้ว่าฯ นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ป้องกันโรคกันอย่างเข้มข้นพร้อมระบุจังหวัดกำแพงเพชรมีเพียงผู้เฝ้าระวังยืนยันไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่า 2019 หรือ Covid19 แต่อย่างใด และขั้นตอนมาตรการต่อไปอย่างเข้มข้น คือมาตรการค้นหาเฝ้าระวังและป้องกันโรคกรณีผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่กลับภูมิลำเนาจังหวัดกำแพงเพชร