ติดตามใกล้ชิด โควิด-19 ในประเทศเพิ่ม กำแพงเพชร ยังไม่พบ

ที่ห้องประชุมกองศูนย์ราชการชั้น 4 ของศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น.นายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วย นายเทวัญ หุตะเสวี,นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วม คณะกรรมการโรคติดต่อฯข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมประชุม โดยวาระประเด็นสำคัญในที่ประชุมมีเรื่องสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรได้รายงานสถานการณ์ภายในจังหวัดกำแพงเพชร และประเด็นมาตรการเร่งด่วนปิดสถานประกอบการและสถานอื่นๆ เพิ่มเติมในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิช 19 ได้แก่ โต๊ะสนุ๊กเกอร์ สนามกีฬา ร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะมาตรการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค กรณีผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรืออาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ แยกตัวสังเกตอาการไข้และอาการทางเดินหายใจทุกวัน รวมทั้ง หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นที่พำนักหรือพักอาศัยจนครบ 14 วัน นับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงภูมิลำเนา ไม่รับประทานอาหารและใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่นผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อนส้อม ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่ นาน 20 วินาทีหรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง หากมีไข้ และอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่โดยทันทีสำหรับข้อมูลของจังหวัดกำแพงเพชร ที่ปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนอัดยัดเยียดของจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการไปแล้วโรงภาพยนตร์โรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 จำนวน 8 แห่ง สถานบริการจำนวน 6 แห่งสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการจำนวน 42 แห่ง สถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ. ศ. 2559 จำนวน 25 แห่ง ในจำนวนนี้ (ตั้งแต่วันที่ 28 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563) สำหรับสถานที่ออกกำลังกายในอาคารฟิตเนส ปิดไปแล้วจำนวน 16 แห่ง สระว่ายน้ำจำนวน 3 แห่ง สนามเด็กเล่นจำนวน 10 แห่งสนามไก่ชน 11 แห่ง (จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย) ซึ่งทั้งหมดจังหวัดกำแพงเพชรได้ดำเนินการไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 121 แห่งผู้ว่าฯยืนยันไร้ผู้ติดเชื้อ Corona 2019 กำแพงเพชร ขณะนี้ จังหวัดกำแพงเพชร มีผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศจำนวน 191 ราย กักตัวครบ 14 วันแล้ว จำนวน 115 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด แต่ยังมีผู้ที่ถูกกักตัวเฝ้าระวัง จำนวน 76 ราย แต่อย่างไรก็ตามทางจังหวัดกำแพงเพชรจะติดตามสถานการณ์และจำนวนของผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯและเขตปริมณฑลอย่างใกล้ชิดต่อไปที่ประชุมได้ให้สำรวจ ผลกระทบสถานประกอบการ ที่ถูกสั่งปิดให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลส่งส่วนกลางภายในวันที่ 30 มีนาคม ครม.จะพิจารณางบประมาณช่วยเหลือเยียวยาจากผู้ได้รับผลกระทบต่อไป