สส.เขต 2 ขับเคลื่อนทางน้ำเพื่อการเกษตร

วันที่ 23 มีนาคม 2563เวลา 13.00 น.นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ สส.เขต 2 ,นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร ชลประทานที่ 4 กำแพงเพชร น.ส.ประสบพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ลงพื้นที่บริเวณตำบลเพชรชมภู เพื่อสำรวจและศึกษาพื้นที่การดำเนินโครงการก่อสร้างฝายกั้นแม่น้ำปิง บริเวณหนองวัวดำ อำเภอโกสัมพีนคร เพื่อประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนับแสนไร่ และได้ไปเยี่ยมชมฝายกั้นแม่น้ำปิงบริเวณท่อทองแดง เพื่อจะแสดงให้เห็นถึงแนวทางปฎิบัติและเข้าใจถึงวิธีบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ