พาณิชย์ควบคุมราคาไข่ไก่ ขณะที่ตลาดศูนย์ป้องกันโควิด-19 เข้มข้น

 

พาณิชย์จังหวัดตรวจสินค้าควบคุมราคาโดยเฉพาะไข่ไก่ ขณะที่ตลาดศูนย์การค้าใช้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มข้น วันที่ 26 มีนาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร ได้ลงพื้นที่ตลาดศูนย์การค้าและห้างดังอีก 2 ห้าง

หลังจากมีกระแสข่าวราคาไข่แพงกว่าเดิม จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อป้องปรามไม่ให้มีการกักตุนและการขายเกินราคา จะให้ติดป้ายบอกราคาอย่างชัดเจนในห้วงที่พี่น้องประชาชนต่างแห่กันไปซื้อไข่ไก่เพื่อเก็บไว้บริโภคในสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรน่า 2019 หรือโควิด -19

การตรวจสอบในช่วงสายของวันนี้ปรากฏว่าร้านจำหน่ายไข่ในตลาดศูนย์การค้า และอยู่ในอาคารพาณิชย์ ไม่มีสินค้าจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากก่อนหน้านั้น 1 วันได้จำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนไปจนหมดแล้ว ทำให้ไข่ไก่นั้นขาดตลาดในวันนี้ แต่ทางพาณิชย์ก็ยังให้ความมั่นใจว่ายังคงมีใครพอเพียงให้กับการบริโภคในวันต่อไป

นายบุญชัย ประสิทธิ์เมตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายไข่ไก่ในตลาดศูนย์การค้าและอาคารพาณิชย์ที่อยู่รอบตลาด พบว่าผู้ประกอบการค้ายังคงมีไข่อยู่ภายในร้านสำหรับจำหน่ายลูกค้าประจำที่อยู่ต่างอำเภอ ในส่วนของหน้าร้านนั้นไม่มีไข่ไก่จำหน่ายแล้ว ในส่วนของราคาพบว่ามีการขึ้นราคาไข่แผงละ 5 บาท จากการสอบถามทราบว่า ไข่มีความต้องการทางตลาดสูงทำให้สินค้านั้นมีการขยับราคาขึ้น

แต่ก็ยังคงอยู่ในราคาที่สามารถรับได้ ซึ่งถ้าหากขึ้นแผงละ 40 บาทจากราคาเดิมก็จะผิดกฎหมายทันที ขณะที่ปริมาณไข่นี้ลดน้อยลง ในการลงตรวจในครั้งนี้ก็เพื่อป้องกันคนฉวยโอกาส ในส่วนของประชาชนก็คงยังไม่ต้องตื่นตัวเนื่องจากเราอยู่ต่างจังหวัดยังคงมีสินค้าให้เราบริโภค ส่วนสินค้าอื่นเช่นข้าวสาร  จังหวัดกำแพงเพชรเป็นแหล่งผลิตข้าวไม่ขาดตลาด สวนพืชผักหน้าแล้งก็มีการปรับตัวบ้าง อย่างไรก็ตามในการตรวจนี้ก็ต้องการให้ผู้ประกอบการค้า ไม่เอาเปรียบลูกค้าและให้ติดป้ายบอกราคาอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ภายในตลาดศูนย์การค้าจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นตลาด 5 ดาว นายไชยพันธ์ ศรีคชไกร ผู้จัดการตลาดศูนย์การค้า ได้เปิดเผยว่า ทางตลาดนั้นมีมาตรการให้พ่อค้าแม่ค้านั้นได้ติดป้ายราคาบอกสินค้าทุกร้าน และให้สวมแมสทุกคน พร้อมทั้งทำความสะอาดมือด้วยเจล

หากมีร้านค้าใดที่มีผู้ป่วย หรือหญิงตั้งครรภ์ก็จะให้หยุดทันที นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปี ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่อให้หยุดขายของไปก่อน  ทางตลาดได้มีการฉีดพ่นทำความสะอาด โดยเฉพาะถังขยะนั้นทำความสะอาดทุกวัน และแม่ค้ารายใหม่ซึ่งอยู่ต่างถิ่นจะผลักดันไม่ให้มาขายในตลาด เพราะไม่สามารถควบคุมได้ ที่สำคัญยังให้แม่ค้าได้นำอาหารบรรจุมารับประทานเอง

และร้านค้าอาหารภายในตลาดทางตลาด ได้เก็บโต๊ะเก้าอี้จนหมดโดยให้ร้านค้าเป็นผู้จำหน่ายใส่ถุงเพียงอย่างเดียว พร้อมทั้งรับฟังมาตรการจากทางภาครัฐโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายเพื่อช่วยชาติให้พ้นภัยจาก โควิด-19