พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 ลิไท

พระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 ลิไท

Read more

ทำบุญเปิดป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ทำบุญเปิดป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Read more

ไหว้ครูช่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ไหว้ครูช่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

นักเรียนชากังราววิทยา อบรมวิถีธรรมวิถีพุทธ วัดหนองปลิง

นักเรียนชากังราววิทยา อบรมวิถีธรรมวิถีพุทธ วัดหนองปลิง

Read more

นักโทษเรือนจำกำแพงเพชร ร่วมต้านยาเสพติด

นักโทษเรือนจำกำแพงเพชร ร่วมต้านยาเสพติด

Read more

เรือนจำฯ จัดไหว้ครู ให้ลูกศิษย์ เป็นคนดี กตัญญูต่อผู้ให้ปัญญา ความรู้

เรือนจำฯ จัดไหว้ครู ให้ลูกศิษย์ เป็นคนดี กตัญญูต่อผู้ให้ปัญญา ความรู้

Read more

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)

Read more

ผู้ว่าฯนำจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชนชาวเกาะตาล

ผู้ว่าฯนำจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชนชาวเกาะตาล

Read more

ตะลึง..!!!เข้าบ้านไม่ได้ ตัวเงินตัวทอง ขนาดใหญ่นอนขวางประตู

ตะลึง..!!!เข้าบ้านไม่ได้ ตัวเงินตัวทอง ขนาดใหญ่นอนขวางประตู

Read more

พ่อนาคสละทรัพย์สมบัติโปรยทาน 84,000 บาท ชาวบ้านแห่ร่วมงานล้นวัด

พ่อนาคสละทรัพย์สมบัติโปรยทาน 84,000 บาท ชาวบ้านแห่ร่วมงานล้นวัด

Read more