สภา อบจ.ยกมือหนุน..ผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายพัฒนาปี 63 กว่า 865 ล้านบาท

สภา อบจ.หนุนผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายพัฒนาปี 63 กว่า 865 ล้านบาท

Read more

ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา หล่อพระธรรม นำศีล 5 สู่เยาวชน

ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา หล่อพระธรรม นำศีล 5 สู่เยาวชน

Read more

ภารกิจกาชาดลงพื้นที่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร เยี่ยมเยียน 5 ราย

ภารกิจกาชาดลงพื้นที่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร เยี่ยมเยียน 5 ราย

Read more

ภารกิจกาชาดลงพื้นที่ อำเภอโกสัมพีนคร เยี่ยมเยียน 5 ราย

ภารกิจกาชาดลงพื้นที่ อำเภอโกสัมพีนคร เยี่ยมเยียน 5 ราย

Read more

ภารกิจกาชาดลงพื้นที่ อำเภอบึงสามัคคี เยี่ยมเยียน 5 ราย

ภารกิจกาชาดลงพื้นที่ อำเภอบึงสามัคคีเยี่ยมเยียน 5 ราย

Read more

ภารกิจกาชาดลงพื้นที่ ปางศิลาทอง เยี่ยมเยียน 7 ราย

ภารกิจกาชาดลงพื้นที่ ปางศิลาทอง เยี่ยมเยียน 7 ราย

Read more

ศิลปินตัวน้อย วาดภาพระบายสี ประกวดเขียนเรียงความ “วันแม่”

ศิลปินตัวน้อย วาดภาพระบายสี ประกวดเขียนเรียงความ “วันแม่”

Read more

นายกชัยวัฒน์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จัดการน้ำเสียยอดเยี่ยม

นายกชัยวัฒน์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จัดการน้ำเสียยอดเยี่ยม

Read more

ตัวจริงสนามข่าว…นักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

ตัวจริงสนามข่าว…นักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

Read more

Toyota Majesty 11 ที่นั่ง ดีเซล 2.8 เทอร์โบ พร้อมเปิดราคาอย่างเป็นทางการ

Toyota Majesty 11 ที่นั่ง ดีเซล 2.8 เทอร์โบ พร้อมเปิดราคาอย่างเป็นทางการ

Read more