เปิดแล้ว ตลาดเช่าบูชาพระเครื่อง เมืองกำแพงเพชร พลาซ่านครชุม

เปิดแล้ว ตลาดเช่าบูชาพระเครื่อง เมืองกำแพงเพชร พลาซ่านครชุม

Read more

พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Read more

อบจ.กำแพงเพชร จัดแถลงข่าวแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา

อบจ.กำแพงเพชร จัดแถลงข่าวแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา

Read more

ผู้การฯสานฝัน มอบอุปกรณ์การกีฬาโครงการ “ปันความสุขให้น้อง”

ผู้การฯสานฝัน มอบอุปกรณ์การกีฬาโครงการ “ปันความสุขให้น้อง”

Read more

นักเรียน ท.2 อบรม”โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม”

นักเรียน ท.2 อบรม”โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม”

Read more

นักเรียนเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

นักเรียนเยาวชน ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 40 (จัตตาฬิสโม) อภิญญาณ

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 40 (จัตตาฬิสโม) อภิญญาณ

Read more

สุดคึกคัก แข่งขันว่ายน้ำ กีฬาชากังราวสวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 12 

สุดคึกคัก แข่งขันว่ายน้ำ กีฬาชากังราวสวิมมิ่งคัพ ครั้งที่ 12 

Read more

ราษฎร 3 ตำบล ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ราษฎร 3 ตำบล ร่วมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Read more

มอบประกาศเกียรติคุณ-เกียรติบัตรโครงการประกวดภาพวาดตัวละครในวรรณคดี

มอบประกาศเกียรติคุณ-เกียรติบัตรโครงการประกวดภาพวาดตัวละครในวรรณคดี

Read more