ประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

Read more

สพป.กำแพงฯเขต 1 อบรม พรบ.จนท.ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ

สพป.กำแพงฯเขต 1 อบรม พรบ.จนท.ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ

Read more

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต1 พบครูผู้ปฏิบัติธรรม 

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต1 พบครูผู้ปฏิบัติธรรม 

Read more

ครบรอบ 95 ปี ภายใต้ชื่องาน “จากบ้านลาน สู่ ”

ครบรอบ 95 ปี ภายใต้ชื่องาน “จากบ้านลาน สู่ อนุบาลลานกระบือ”

Read more

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัด ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”  (LIFE  SAVING)

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 จัด ว่ายน้ำเพื่อชีวิต”  (LIFE  SAVING)

Read more

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.อนุบาลกำแพงเพชรปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.อนุบาลกำแพงเพชรปีการศึกษา 2561

Read more

แถลงข่าวเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ ๕ เฉลิมพระเกียรติ

แถลงข่าวเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ ๕ เฉลิมพระเกียรติ

Read more

ผู้ว่าฯให้โรงเรียน หนังสือคือความรู้

ผู้ว่าฯให้โรงเรียน หนังสือคือความรู้

Read more

ที่ปรึกษา รมว.ต่างประเทศ มอบห้องสมุด อาเซียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

ที่ปรึกษา รมว.ต่างประเทศ มอบห้องสมุด อาเซียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

Read more

ร.ร.อนุบาล กพ.จัดมหกรรมทางการศึกษา ชุมชนคนดีศรีอนุบาล

ร.ร.อนุบาล กพ.จัดมหกรรมทางการศึกษา ชุมชนคนดีศรีอนุบาล

Read more