ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดภัยรูปแบบแปลงใหญ่

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดภัยรูปแบบแปลงใหญ่

Read more

สื่อ..ลุยสวนเกษตรลุงฮุย ชิมทุเรียน เงาะ ช่วงนี้มีขายให้ได้ลิ้มรส

สื่อ..ลุยสวนเกษตรลุงฮุย ชิมทุเรียน เงาะ ช่วงนี้มีขายให้ได้ลิ้มรส

Read more

เกษตรถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)บึงสามัคคี เริ่มต้นฤดูเพาะปลูก 60

เกษตรถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field day)บึงสามัคคี เริ่มต้นฤดูเพาะปลูก 60

Read more

กรเกียรติฟาร์มแจกพันธ์ปลาโครงการ “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ”

กรเกียรติฟาร์มแจกพันธ์ปลาโครงการ “มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ”

Read more

เกษตรกรสวนกล้วยไข่ช้ำลมพายุพัดต้นหักขาดทุนยับ

เกษตรกรสวนกล้วยไข่ช้ำลมพายุพัดต้นหักขาดทุนยับ

Read more

แล้ง…พ่อเมืองเตือน งดปลูกข้าวนาปรังรอบ2หันปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน

แล้ง…พ่อเมืองเตือนงดปลูกข้าวนาปรังรอบ2หันปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน

Read more

ปราชญ์ชาวบ้านกำแพงเพชร รับรางวัล”คนดีแทนคุณแผ่นดิน”ปี 59

ปราชญ์ชาวบ้านกำแพงเพชร รับรางวัล”คนดีแทนคุณแผ่นดิน”ปี 59

Read more

คูโบต้ากำแพงเพชร(ฮั้วเฮงหลี)กำแพงเพชร โมเดล Chance to Change

คูโบต้ากำแพงเพชร(ฮั้วเฮงหลี) กำแพงเพชร โมเดล Chance to Change

Read more