เกษตร..เยี่ยมสวนเกษตรลุงฮุย ทุเรียน เจออากาศร้อน ผลผลิตออกช้า

เกษตร..เยี่ยมสวนเกษตรลุงฮุย ทุเรียน เจออากาศร้อน ผลผลิตออกช้า

Read more

เกษตร ส่งเสริม พัฒนาการผลิตไม้ผล และทุเรียน

เกษตร ส่งเสริม พัฒนาการผลิตไม้ผล และทุเรียน

Read more

รัฐพัฒนาผลักดัน เกษตรปลอดภัย

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.25

Read more

สถานีวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด อนุบาลกุ้งก้ามกราม

เมื่อต้นเดือนที่ผ่าน

Read more

ปล่อยกุ้งก้ามกราม 3.5 หมื่นตัว เลี้ยงในสระสาธารณะ อบต.ธำรงค์

ปล่อยกุ้งก้ามกราม 3.5 หมื่นตัว เลี้ยงในสระสาธารณะ อบต.ธำรงค์

Read more

จังหวัดฯ ร่วมกับ อบจ.กำแพงฯ กำจัดผักตบชวา แก้..น้ำเน่าเสีย ภัยแล้ง

จังหวัดฯ ร่วมกับ อบจ.กำแพงฯ กำจัดผักตบชวา แก้น้ำเน่าเสีย ภัยแล้ง

Read more

ผู้ว่าฯกำแพงเพชร โชว์เคียว ลงแขกเกี่ยว​ข้าว

ผู้ว่าฯกำแพงเพชร โชว์เคียว ลงแขกเกี่ยว​ข้าว

Read more

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีวิไล

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีวิไล

Read more

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

Read more