เปิดทำบัตรฯวันหยุดราชการ วันเสาร์ที่  13  กรกฎาคม  2562 

เปิดทำบัตรประชาชน วัดหยุดราชการ วันเสาร์ที่  13  กรกฎาคม  2562 

Read more

สืบทอดอาชีพมรดกไทย ต่อยอดภูมิปัญญา ข้าวนาโยน

สืบทอดอาชีพมรดกไทย ต่อยอดภูมิปัญญา ข้าวนาโยน

Read more

ร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ “ครอบครัวรุ่งชาญชัย”อุปสมบท นายธงชัย รุ่งชาญชัย ( ลีโอ)

ร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ “ครอบครัวรุ่งชาญชัย”อุปสมบท นายธงชัย รุ่งชาญชัย ( ลีโอ)

Read more

เที่ยวตลาดสินค้า OTOP และจัดตลาดประชารัฐ

เที่ยวตลาดสินค้า OTOP และจัดตลาดประชารัฐ

Read more

เปลี่ยนถังเคมีดับเพลิง โรงเรียนเทศบาล 3

เปลี่ยนถังเคมีดับเพลิง โรงเรียนเทศบาล 3

Read more

ทำดีต้องชม ไฟส่องสว่างถนนปลอดภัย

ทำดีต้องชม ไฟส่องสว่างถนนปลอดภัย

Read more

“ชัยวัฒน์”นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดีเด่นในการป้องกันยาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน

วันที่ 26 มิถุนายน 2

Read more

ข่าวสังคม แชร์ทีมบอลอาวุโสสิงห์โตเมืองกำแพงฯ 

ข่าวสังคม แชร์ทีมบอลอาวุโสสิงห์โตเมืองกำแพงฯ 

Read more

ขออภัยในความไม่สะดวก ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นผิวถนน

ขออภัยในความไม่สะดวก ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นผิวถนน

Read more