พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษา 2560 ร.ร.ชากังราว

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษา 2560 ร.ร.ชากังราว

Read more

นายกเหล่ากาชาดส่งเสริมความเป็นไทย นำเดินแบบผ้าไทย-ผ้าถิ่น กิตติมศักดิ์

นายกเหล่ากาชาดส่งเสริมความเป็นไทย นำเดินแบบผ้าไทย-ผ้าถิ่น กิตติมศักดิ์

Read more

มัจฉากาชาด คึกคักลุ้น 2 รางวัลรถจักรยานยนต์ ออกแค่คันเดียว

มัจฉากาชาด คึกคักลุ้น 2 รางวัลรถจักรยานยนต์ ออกแค่คันเดียว

Read more

โรงสีสิงห์โตทองไรซ์ มอบข้าวถุงสิงห์โตทอง 500 ถุง รางวัลมัจฉากาชาด

โรงสีสิงห์โตทองไรซ์ มอบข้าวถุงสิงห์โตทอง 500 ถุง รางวัลมัจฉากาชาด

Read more

ผวจ.ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ผวจ.ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

Read more

รมต.วัฒนธรรม เปิด”ตลาดริมรั้ว ย้อนรอยชากังราว”ตลาดประชารัฐ วัฒนธรรม

รมต.วัฒนธรรม เปิด”ตลาดริมรั้ว ย้อนรอยชากังราว”ตลาดประชารัฐ วัฒนธรรม

Read more

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานเกียรติบัตร ม.ราชภัฏกำแพงเพชร  ตัวแทนเขตภาคเหนือ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานเกียรติบัตร ม.ราชภัฏกำแพงเพชร  ตัวแทนเขตภาคเหนือ

Read more

รณรงค์ป้องกันไฟป่า รักษาชีวิตสัตว์ ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม

รณรงค์ป้องกันไฟป่า รักษาชีวิตสัตว์ ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม

Read more