พิเศษ ALL NEW C-HRรุ่น 1.8 MIDและ 1.8 ENTRY โตโยต้ากำแพงเพชร(ฮั้วเฮงหลี)

ALL NEW C-HRรุ่น 1.8 MIDและ 1.8 ENTRY โตโยต้ากำแพงเพชร(ฮั้วเฮงหลี)

Read more

เสริมเขี้ยวเล็บ เทคโนโลยี 4.0 งานสืบสวน ตร.กำแพงเพชร

เสริมเขี้ยวเล็บ เทคโนโลยี 4.0 งานสืบสวน ตร.กำแพงเพชร

Read more

รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม  ประชุมภาครัฐ เอกชน ก่อนประชุม ครม.

วันจันทร์ที่ 11 มิถุ

Read more

จัดระเบัยบสังคม ตรวจสถานบันเทิง คลองลานไร้เสพสารติด

จัดระเบัยบสังคม ตรวจสถานบันเทิง คลองลานไร้เสพสารติด

Read more

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

แผนพัฒนาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

อ.เมือง เข้ม ประชุมกำนัน ผญบ.มอบนโยบายรัฐ ถือปฏิบัติถึงรากหญ้า โปร่งใส

อ.เมือง เข้ม ประชุมกำนัน ผญบ.มอบนโยบายรัฐ ถือปฏิบัติถึงรากหญ้า โปร่งใส

Read more

รองผู้ว่าฯเปิด ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรายย่อย ยั่งยืน

รองผู้ว่าฯเปิด ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรายย่อย ยั่งยืน

Read more

ชาวโรบินสัน สละโลหิตทุกหยด ช่วยชีวิตคน

ชาวโรบินสัน สละโลหิตทุกหยด ช่วยชีวิตคน

Read more

พัฒนา อสม.ด้านสุขภาพดูงานบ้านทุ่งกราด-เทศบาลนครแหลมฉบัง

พัฒนา อสม.ด้านสุขภาพดูงานบ้านทุ่งกราด-เทศบาลนครแหลมฉบัง

Read more

อบรม อสม.ควบคุมโรค ป้องกันฉี่หนู มากับฝน

วันที่ 18 พฤษภาคม 25

Read more