จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลานกระบือ

จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ลานกระบือ

Read more

ศูนย์ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ

ศูนย์ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ

Read more

กอ.รมน.จัดสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพิ่มทักษะด้านกฎหมาย

กอ.รมน.จัดสื่อมวลสัมพันธ์ เพิ่มทักษะด้านกฎหมาย

Read more

กาชาดประชุม สรุปผลการปฏิบัติงาน และเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมภาค 8

  วันนี้ 20 สิง

Read more

ยินดี..ทีมฟุตซอลหญิง ม.ราชภัฏคว้า “รองแชมป์ แห่งประเทศไทย

ยินดี..ทีมฟุตซอลหญิง ม.ราชภัฏคว้า “รองแชมป์ แห่งประเทศไทย

Read more

สาธารณสุขกำแพงฯพาชมของดี นวัตกรรมสุขภาพ อำเภอโกสัมพีนคร

สาธารณสุขกำแพงฯพาชมของดี นวัตกรรมสุขภาพ อำเภอโกสัมพีนคร

Read more

สภา อบจ.ยกมือหนุน..ผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายพัฒนาปี 63 กว่า 865 ล้านบาท

สภา อบจ.หนุนผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายพัฒนาปี 63 กว่า 865 ล้านบาท

Read more

ภารกิจกาชาดลงพื้นที่ อำเภอบึงสามัคคี เยี่ยมเยียน 5 ราย

ภารกิจกาชาดลงพื้นที่ อำเภอบึงสามัคคีเยี่ยมเยียน 5 ราย

Read more

ภารกิจกาชาดลงพื้นที่ ปางศิลาทอง เยี่ยมเยียน 7 ราย

ภารกิจกาชาดลงพื้นที่ ปางศิลาทอง เยี่ยมเยียน 7 ราย

Read more

ตัวจริงสนามข่าว…นักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

ตัวจริงสนามข่าว…นักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร 

Read more