จังหวัดฯจับมือ อบจ.บุกปราบปรามผักตบ รับฤดูน้ำหลาก กักเก็บน้ำหน้าแล้ง

จังหวัดฯจับมือ อบจ.บุกปราบปรามผักตบ รับฤดูน้ำหลาก กักเก็บน้ำหน้าแล้ง

Read more

ยับยั้ง ทุจริต คอรัปชั่น บุคลากรและองค์กรในหน่วยงานภาครัฐ

ยับยั้ง ทุจริต คอรัปชั่น บุคลากรและองค์กรในหน่วยงานภาครัฐ

Read more

อบรมผู้ฝึกสอนมวยปล้ำ ระดับพื้นฐาน 40 คน

อบรมผู้ฝึกสอนมวยปล้ำ ระดับพื้นฐาน 40 คน

Read more

อบรมความรู้ประกันภัยสำหรับการประกันภัยข้าวนาปี

อบรมความรู้ประกันภัยสำหรับการประกันภัยข้าวนาปี

Read more

ปตท.สผ.มอบทุนการศึกษาบุตรทหาร-ถังน้ำจุ 2 พันลิตร กองทัพภาค 3

ปตท.สผ. มอบงบประมาณส

Read more

สร้างแบรนด์ ปชส. การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  

สร้างแบรนด์ ปชส. การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2  

Read more

คึกคักไม่ขาดสาย วันเยี่ยมญาติเรือนจำกลาง

คึกคักไม่ขาดสาย วันเยี่ยมญาติเรือนจำกลาง

Read more

ผู้ตรวจฯกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชม บริษัท โอเมกา

ผู้ตรวจฯกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชม บริษัท โอเมกา

Read more

ผู้ว่าฯนั่งหัวโต๊ะ ประชุมแผนพัฒนา แผนงบประมาณจังหวัดสนองนโยบายรัฐส่วนกลาง

ผู้ว่าฯนั่งหัวโต๊ะ ประชุมแผนพัฒนา แผนงบประมาณจังหวัดสนองนโยบายรัฐส่วนกลาง

Read more