“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดทุ่งสนุ่น อำเภอบึงสามัคคี

“บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดทุ่งสนุ่น อำเภอบึงสามัคคี

Read more

ประเมินผล TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

ประเมินผล TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ

Read more

เจอป่วย 8 ราย ทต.ลานกระบือ สู้โรคไข้เลือดออก

เจอป่วย 8 ราย ทต.ลานกระบือ สู้โรคไข้เลือดออก

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

Read more

“จิตอาอาสาพัฒนา คู คลอง” คลองปลายนา พรานกระต่าย

“จิตอาอาสาพัฒนา คู คลอง” คลองปลายนา พรานกระต่าย

Read more

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างรายได้ชุมชน

จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างรายได้ชุมชน

Read more

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

Read more

ร.ร.บ้านทุ่งมหาชัย จัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2562

ร.ร.บ้านทุ่งมหาชัย จัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2562

Read more

ทำบุญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ทำบุญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

Read more