ตำรวจ ปกครอง รวบ 3 วัยรุ่นลานกระบือ พี้ยา

ตำรวจ ปกครอง รวบ 3 วัยรุ่นลานกระบือ พี้ยา

Read more

เปิดแล้ว ตลาดเช่าบูชาพระเครื่อง เมืองกำแพงเพชร พลาซ่านครชุม

เปิดแล้ว ตลาดเช่าบูชาพระเครื่อง เมืองกำแพงเพชร พลาซ่านครชุม

Read more

กำแพงฯขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แก้ไขปัญหาความยากจน)

กำแพงฯขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (แก้ไขปัญหาความยากจน)

Read more

​ฝนกระหน่ำ น้ำล้นคลองริมทาง  ท่วมถนนสายคลองแม่ลาย – คลองลาน

​ฝนกระหน่ำ น้ำล้นคลองริมทาง  ท่วมถนนสายคลองแม่ลาย – คลองลาน

Read more

ไฟฟ้าPEA บริการประชาชนแก้ไขขัดข้อง 6 จุด วันนี้

ไฟฟ้าPEA บริการประชาชนแก้ไขขัดข้อง 6 จุด วันนี้

Read more

กระทรวงมหาดไทย conference ผู้ว่าทุกจังหวัดป้องกันหนี้นอกระบบ แชร์ลูกโซ่

กระทรวงมหาดไทย conference ผู้ว่าทุกจังหวัดป้องกันหนี้นอกระบบแชร์ลูกโซ่

Read more

บูรณาการ​ร่วมมือ​แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

บูรณาการ​ร่วมมือ​แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

Read more