อย่าลืมสำรองน้ำ กปภ.สาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

อย่าลืมสำรองน้ำ กปภ.สาขากำแพงเพชร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว

Read more

ชุดปรามปรามผักตบชวา นำเครื่องจักร ขุดลอกคลองกระจับ เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายจังหวัด

ชุดปรามปรามผักตบชวา นำเครื่องจักร ขุดลอกคลองกระจับ เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายจังหวัด

Read more

ตำบลลานดอกไม้ตกขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

ตำบลลานดอกไม้ตกขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

Read more

ศึกบอลยุวชน ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 3 อปท.ลานกระบือ

ศึกบอลยุวชน ต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 3 อปท.ลานกระบือ

Read more

ฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาตนเอง (อพป.)

ฝึกทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาตนเอง (อพป.)

Read more

ครูท้องถิ่น พร้อมใจร่วมงานวันครู  ระลึกถึงพระคุณครู

ครูท้องถิ่น พร้อมใจร่วมงานวันครู  ระลึกถึงพระคุณครู

Read more

เตรียมงานแล้ว งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลงและงานกาชาด

เตรียมงานแล้ว งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลงและงานกาชาด

Read more

ม.13 ทุ่งบ่อสะเดา ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วมซ้ำซาก จ.กำแพงเพชร จับมือ อบจ.กำแพงเพชร ขุดลอกคลองบรรเทาทุกข์

ม.13 ทุ่งบ่อสะเดา ประสบภัยแล้ง และน้ำท่วมซ้ำซาก จ.กำแพงเพชร จับมือ อบจ.กำแพงเพชร ขุดลอกคลองบรรเทาทุกข์

Read more

คลองลานหนุนนโยบายผู้ว่าฯเลี้ยงกุ้งก้ามกรามสร้างอาชีพ

คลองลานหนุนนโยบายผู้ว่าฯเลี้ยงกุ้งก้ามกรามสร้างอาชีพ

Read more