ผู้ว่าฯนำจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชนชาวเกาะตาล

ผู้ว่าฯนำจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชนชาวเกาะตาล

Read more

พ่อนาคสละทรัพย์สมบัติโปรยทาน 84,000 บาท ชาวบ้านแห่ร่วมงานล้นวัด

พ่อนาคสละทรัพย์สมบัติโปรยทาน 84,000 บาท ชาวบ้านแห่ร่วมงานล้นวัด

Read more

ขาณุฯ ลานกระบือ 2 อำเภอ จับมือจัดบอลกระชับมิตร เยาวชน ต้านภัยยาเสพติด

ขาณุฯ ลานกระบือ 2 อำเภอ จับมือจัดบอลกระชับมิตร เยาวชน ต้านภัยยาเสพติด

Read more

พัฒนาชุมชน ฝึกอาชีพหัตกรรม แม่บ้าน อ.คลองลาน อบจ.กำแพงเพชร ให้การสนับสนุน

พัฒนาชุมชน ฝึกอาชีพหัตกรรม แม่บ้าน อ.คลองลาน อบจ.กำแพงเพชร ให้การสนับสนุน

Read more

เปิดศึกลูกหนัง อบจ.กำแพงเพชร จัดแข่งขันฟุตบอลลีก มุ่งสร้างนักกีฬารุ่นใหม่

เปิดศึกลูกหนัง อบจ.กำแพงเพชร จัดแข่งขันฟุตบอลลีก มุ่งสร้างนักกีฬารุ่นใหม่

Read more

ผู้บริหาร อปท. 17 จ.ภาคเหนือ ประชุมรับนโยบาย รมต.กระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหาร อปท. 17 จ.ภาคเหนือ ประชุมรับนโยบาย รมต.กระทรวงมหาดไทย

Read more

รองนายก อบจ. ร่วมประชุมสัมมนา สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย

รองนายก อบจ. ร่วมประชุมสัมมนา สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย

Read more

รอง ผอ. (ศปป.) ตรวจเยี่ยมโครงการ “คนไทยหัวใจเดียวกัน”

รอง ผอ. (ศปป.) ตรวจเยี่ยมโครงการ “คนไทยหัวใจเดียวกัน”

Read more

พายุซัด 2 ตำบลเขาคีริสกว่า 10 หลังคาเรือนต้นไม้นับ 10 ต้นล้ม

พายุซัด 2 ตำบลเขาคีริสกว่า 10 หลังคาเรือนต้นไม้นับ 10 ต้นล้ม

Read more