ชาว อบจ.กำแพงฯ สมทบซื้อกุ้งก้ามกราม 1.2 หมื่นตัวปล่อยแหล่งน้ำ

ชาว อบจ.กำแพงฯ สมทบซื้อกุ้งก้ามกราม 1.2 หมื่นตัวปล่อยแหล่งน้ำ

Read more

ชาวกำแพงเพชร แห่ รับตูน มอบเงินกัน ล้นหลาม

ชาวกำแพงเพชร แห่ รับตูน มอบเงินกัน ล้นหลาม

Read more

พ่อเมืองมอบนโยบายปฏิบัติราชการอำเภอปางศิลาทอง​​

พ่อเมืองมอบนโยบายปฏิบัติราชการอำเภอปางศิลาทอง​​

Read more

โครงการเอส 1 ปตท.สผ. ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพ ณ ถังก๊าซแอลพีจี (LPG Sphere) 

โครงการเอส 1 ปตท.สผ. ฝึกซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพ ณ ถังก๊าซแอลพีจี (LPG Sphere) 

Read more

เข้าค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ 1

เข้าค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ 1

Read more

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย อ.ลานกระบือฯ

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย อ.ลานกระบือฯ

Read more

ชาวลานกระบือถวายกระทง 500 ใบ ให้วัดแก้วสุริย์ฉาย

ชาวลานกระบือถวายกระทง 500 ใบ ให้วัดแก้วสุริย์ฉาย

Read more

เกษตรกำแพงเพชร ประดับดอกไม้งานพระราชพิธี ถวายดอกไม้จันน์

เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ประดับดอกไม้งานพระราชพิธี 95 เปอร์เซนต์

Read more