พ่อเมืองกำแพงเพชร นำชุดเฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวาฯ กำจัดผักตบชวา คลองขจร ม.5 โค้งไผ่ ผักตบชวาขึ้นหนาแน่น

พ่อเมืองกำแพงเพชร นำชุดเฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวาฯ กำจัดผักตบชวา คลองขจร ม.5 โค้งไผ่ ผักตบชวาขึ้นหนาแน่น

Read more

จังหวัดกำแพงเพชร ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล บริหารจัดการแหล่งน้ำ กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ครั้งที่ 19

พ่อเมืองกำแพงเพชรเดินหน้า นำจิตอาสาทำความดี และชุดปราบปรามผักตบชวา กำจัดผักตบชวา เพื่อประชาชนใช้ประโยชน์การแหล่งน้ำได้เต็มที่

Read more

จังหวัดฯออก หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ.โกสัมพีนคร 

จังหวัดฯออก หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ.โกสัมพีนคร 

Read more

ชุดเฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวา ขุดลอกคลองวังสามขา วัชพืชขึ้นหนาแน่น น้ำเน่าเสีย ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

ชุดเฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวา ขุดลอกคลองวังสามขา วัชพืชขึ้นหนาแน่น น้ำเน่าเสีย ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

Read more

อบจ.ส่งเสริมให้คนทำความดี จัดโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง พ่อเมืองกำแพงเพชรร่วมบรรยายธรรม

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

Read more

เปิดสงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร

เปิดสงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร

Read more

ชุดปราบปรามผักตบชวา ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา คลองชลประทานห้วยน้อย

ชุดปราบปรามผักตบชวา ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา คลองชลประทานห้วยน้อย

Read more

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ ลงพื้นที่คลองแม่พาย สำรวจความเรียบร้อย โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ ลงพื้นที่คลองแม่พาย สำรวจความเรียบร้อย โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ

Read more

สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับอบรมเพิ่มพูนความรู้หน้าที่สภาฯ

สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับอบรมเพิ่มพูนความรู้หน้าที่สภาฯ

Read more