เทศบาลเมืองแพงฯพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ยากไร้

เทศบาลเมืองแพงฯพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ยากไร้

Read more

เชิญชวน หล่อเทียนพรรษา ณ วัดบาง

เชิญชวน หล่อเทียนพรรษา ณ วัดบาง

Read more

พิธีวางพวงมาลา “สมเด็จย่า” เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต

พิธีวางพวงมาลา “สมเด็จย่า” เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต

Read more

กีฬาๆ..เป็นยาวิเศษ..แข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

กีฬาๆ..เป็นยาวิเศษ..แข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

Read more

ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยวเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

อบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการท่องเที่ยวเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

สธ.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ออกตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียน ท.1-2

สธ.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ออกตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียน ท.1-2

Read more

หน่วยงานรัฐ เอกชน ร่วม”สนทนายามเช้า”ข้อราชการ คึกคัก

หน่วยงานรัฐ เอกชน ร่วม”สนทนายามเช้า”แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อราชการ

Read more

เทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่ 2 ชุมชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เทศบาลออกหน่วยเคลื่อนที่ 2 ชุมชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Read more