สภาฯ ทม.กำแพงฯประชุมข้อราชการอนุมัติงบพัฒนาคุณภาพชีวิต ปชป.

สภาฯ ทม.กำแพงฯประชุมข้อราชการอนุมัติงบพัฒนาคุณภาพชีวิต ปชป.

Read more

นายก..ติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

นายก..ติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

Read more

อบรม อสม.ควบคุมโรค ป้องกันฉี่หนู มากับฝน

วันที่ 18 พฤษภาคม 25

Read more

ยังมีทุกวัน ให้จัดระเบียบ ป้ายรกรุงรัง กีดขวางถนน ทางเท้า

ยังมีทุกวัน ให้จัดระเบียบ ป้ายรกรุงรัง กีดขวางถนน ทางเท้า

Read more

เทศบาลกำแพงฯ ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เทศบาลกำแพงฯ ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Read more

เทศบาลประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายสวนสาธารณะโซน A

เทศบาลประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายสวนสาธารณะโซน A

Read more

ทม.อนุมัติตามระเบียบ ช่วยเหยื่อพายุ 3 หลังคาเรือน

ทม.อนุมัติตามระเบียบ ช่วยเหยื่อพายุ 3 หลังคาเรือน

Read more

บ้านเมืองจะสวยงาม สะอาดเรียบร้อย เราต้องร่วมมือกัน

บ้านเมืองจะสวยงาม สะอาดเรียบร้อย เราต้องร่วมมือกัน

Read more

นายก มอบนโยบาย แนวทางพัฒนาการศึกษาครู 5 โรงเรียนสังกัดเทศบาล

นายก มอบนโยบาย แนวทางพัฒนาการศึกษาครู 5 โรงเรียนสังกัดเทศบาล

Read more