เทศบาลพบประชาชนปรับทุกข์ผูกมิตร คนไทยไม่ทิ้งกัน

เทศบาลพบประชาชนปรับทุกข์ผูกมิตรคนไทยไม่ทิ้งกัน

Read more

เจ้าเมืองฯทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลตรุษไทย วัดคูยาง

เจ้าเมืองทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลตรุษไทย วัดคูยาง

Read more

ดับเพลิงเทศบาลเมืองฯ ตรวจท่อธารดับเพลิงพร้อมใช้งาน  

ดับเพลิงเทศบาลเมืองฯ ตรวจท่อธารดับเพลิงพร้อมใช้งาน  

Read more

ก่อเจดีย์ทรายวันตรุษไทย วัดคูยาง

ก่อเจดีย์ทรายวันตรุษไทย วัดคูยาง

Read more

ที่ปรึกษา รมว.ต่างประเทศ มอบห้องสมุด อาเซียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

ที่ปรึกษา รมว.ต่างประเทศ มอบห้องสมุด อาเซียน โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

Read more

จนท.จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ เก็บป้ายโฆษณา ปรับค้าขายนอกจุดผ่อนผัน

จนท.จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ เก็บป้ายโฆษณา ปรับค้าขายนอกจุดผ่อนผัน

Read more

ผู้สูงอายุดูงานต้นแบบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทต.เชียงรากน้อย-เทศบาลนครนนทบุรี

ผู้สูงอายุดูงานต้นแบบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทต.เชียงรากน้อย-เทศบาลนครนนทบุรี

Read more

รถรางไฟฟ้านำเที่ยวงานนบพระ-เล่นเพลง คนนิยมคนใช้บริการแน่นตลอด 10 วัน

รถรางไฟฟ้านำเที่ยวงานนบพระ-เล่นเพลง คนนิยมคนใช้บริการแน่นตลอด 10 วัน

Read more

ท้องถิ่นประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ท้องถิ่นเสียงทอง”

ประเพณีนบพระ-เล่นเพล

Read more

เปิดประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดกำแพงเพชร 

เปิดประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดกำแพงเพชร 

Read more