ทำบุญเปิดป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ทำบุญเปิดป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Read more

ไหว้ครูช่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ไหว้ครูช่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

นักเรียนชากังราววิทยา อบรมวิถีธรรมวิถีพุทธ วัดหนองปลิง

นักเรียนชากังราววิทยา อบรมวิถีธรรมวิถีพุทธ วัดหนองปลิง

Read more

นักเรียน ร.ร.สังกัดเทศบาลฝึกเอาชีวิตรอดจากการประสบอุบัติเหตุทางน้ำ

นักเรียน ร.ร.สังกัดเทศบาลฝึกเอาชีวิตรอดจากการประสบอุบัติเหตุทางน้ำ

Read more

มอบเงินรางวัล กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์”

มอบเงินรางวัล กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์”

Read more

ส่งเสริมอาชีพหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวเหนียว(พวงกุญแจกล้วยไข่)

ส่งเสริมอาชีพหลักสูตรผลิตภัณฑ์จากแป้งข้าวเหนียว(พวงกุญแจกล้วยไข่)

Read more

องค์การจัดการน้ำเสีย มอบรับรางวัล บริหารจัดการน้ำเสียยอดเยี่ยม ประเภท การจัดการน้ำเสียชุมชนดีเด่น

องค์การจัดการน้ำเสีย มอบรับรางวัล บริหารจัดการน้ำเสียยอดเยี่ยม ประเภท การจัดการน้ำเสียชุมชนดีเด่น

Read more

เทศบาล กพ.เตรียมจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560

เทศบาล กพ.เตรียมจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2560

Read more

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดต้องชม ถนนคนเดิน คนกำแพงฯ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดต้องชม ถนนคนเดิน คนกำแพงฯ

Read more

เทศบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบราชการ 24 ราย

เทศบาลช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบราชการ 24 ราย

Read more