นายกชัยวัฒน์ ร่วมโครงการก้าวคนละก้าว สมทบเงิน”ตูน บอดี้สแลม”

นายกชัยวัฒน์ ร่วมโครงการก้าวคนละก้าว สมทบเงิน”ตูน บอดี้สแลม”

Read more

ประชาคม จัดทำแผน ชุมชนวัดกะโลทัย & ชุมชนเพชรกะรัต

ประชาคม จัดทำแผน ชุมชนวัดกะโลทัย & ชุมชนเพชรกะรัต

Read more

ชาวกำแพงฯ สมทบเงินโครงการก้าวคนละก้าว “ตูน บอดี้สแลม”

ชาวกำแพงฯ สมทบเงินโครงการก้าวคนละก้าว “ตูน บอดี้สแลม”

Read more

ชวนและเยาวชน เข้าร่วมสมัครแข่งขันว่ายน้ำเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5

ชวนและเยาวชน เข้าร่วมสมัครแข่งขันว่ายน้ำเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5

Read more

เปิดแล้ว ตลาดประชารัฐ ทุกวันอังคาร บ่าย 3 ถึง 3 ทุ่ม

เปิดแล้ว ตลาดประชารัฐ ทุกวันอังคาร บ่าย 3 ถึง 3 ทุ่ม

Read more

ดูงาน..เตรียมจัดกีฬาว่ายน้ำเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

ดูงาน..เตรียมจัดกีฬาว่ายน้ำเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

Read more

จังหวัดจัดงบพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตครบวงจรต้นแบบเทศบาลเมือง กพ.

จังหวัดจัดงบพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตครบวงจรต้นแบบเทศบาลเมือง กพ.

Read more

นั่งรถรางชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร

นั่งรถรางชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร

Read more

ยังคึกคักพักผ่อนริมแม่น้ำปิง ถนนคนเดิน ฅนกำแพง (Walking Street)

ยังคึกคักพักผ่อนริมแม่น้ำปิง ถนนคนเดิน ฅนกำแพง (Walking Street)

Read more

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more