นายกเมือง ตรวจงานสร้างกระทงใหญ่ เน้นปลอดภัยสวยงาม

นายกเมือง ตรวจงานสร้างกระทงใหญ่ เน้นปลอดภัยสวยงาม

Read more

บุญยิ่งใหญ่ ตระกูลเกริกกฤตยา มอบโฉนดที่ดิน 15 ไร่ ให้โรงเรียนเทศบาล 1

บุญยิ่งใหญ่ ตระกูลเกริกกฤตยา มอบโฉนดที่ดิน 15 ไร่ให้โรงเรียนเทศบาล 1

Read more

ประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2561

ประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร ประจำปี 2561

Read more

อบรม อสม.เน้น..เบาหวาน ความดัน หลอดเลือดสมอง

อบรม อสม.เน้น..เบาหวาน ความดัน หลอดเลือดสมอง

Read more

นายกชัยวัฒน์…ประกาศทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

นายกชัยวัฒน์…ป

Read more

ช่วยกันจัดระเบียบ บ้านเมืองสะอาด หน้ามอง ส่งเสริมท่องเที่ยว

ช่วยกันจัดระเบียบ บ้านเมืองสะอาด หน้ามอง ส่งเสริมท่องเที่ยว

Read more

ดับเพลิงเทศบาล ออกระงับเหตุไฟไหม้หม้อแปลงไฟฟ้า

ดับเพลิงเทศบาล ออกระงับเหตุไฟไหม้หม้อแปลงไฟฟ้า

Read more

สธ.เทศบาลฯฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อนักเรียน

สธ.เทศบาลฯฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อนักเรียน

Read more

เตรียมรับมือเหตุอัคคีภัย ตรวจหัวจ่ายดับเพลิงพร้อมใช้งาน

เตรียมรับมือเหตุอัคคีภัย ตรวจหัวจ่ายดับเพลิงพร้อมใช้งาน

Read more

“นายกชัยวัฒน์”เตรียมจัดงานประเพณี ลอยกระทงธารประทีป

“นายกชัยวัฒน์”เตรียมจัดงานประเพณี ลอยกระทงธารประทีป

Read more