เทศบาล อสม. Kick Off สู้ยุงลาย หยุดไข้เลือดออก

เทศบาล อสม. Kick Off สู้ยุงลาย หยุดไข้เลือดออก

Read more

ชาวพุทธเมืองกำแพงฯแห่เทียนพรรษาถวายวัดสืบประเพณี อิ่มบุญ

ชาวพุทธเมืองกำแพงฯแห่เทียนพรรษาถวายวัดสืบประเพณี อิ่มบุญ

Read more

เดินชิมช็อป นั่งรถเที่ยวเมืองกำแพงฯ

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎา

Read more

“นายกชัยวัฒน์”เชิงรุก…ขับเคลื่อนชุมชนห่างไกลยาเสพติด

“นายกชัยวัฒน์”เชิงรุก..ขับเคลื่อนชุมชนห่างไกลยาเสพติด

Read more

คึกคัก..วันพิเศษของหนูน้อย นักเรียน สังกัดเทศบาล แข่งกีฬาภายใน

คึกคัก..วันพิเศษของหนูน้อย นักเรียน สังกัดเทศบาล แข่งกีฬาภายใน

Read more

เทศบาลเมือง กพ.พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดบาง

เทศบาลเมือง กพ.พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดบาง

Read more

ประชุม อสม.นายกชัยวัฒน์ ห่วงใย ช่วยปราบยุงลายนำไข้เลือดออก

ประชุม อสม.นายกชัยวัฒน์ ห่วงใย ช่วยปราบยุงลายนำไข้เลือดออก

Read more

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

วันนี้ วัดบาง หล่อเทียนพรรษา

วันนี้ หล่อเทียนวัดบาง

Read more

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา

Read more