ถนนริมปิง จอดรถถูกกฎ ลดเสียค่าปรับ เพิ่มความปลอดภัย

ถนนริมปิง จอดรถถูกกฎ ลดเสียค่าปรับ เพิ่มความปลอดภัย

Read more

สกปรก อุดตัน รางระบายตลาดอาหาร ต้องช่วยกันรักษา

สกปรก อุดตัน รางระบายตลาดอาหาร ต้องช่วยกันรักษา

Read more

ฉีดวัคซีนควบคุมโรคคอตีบ-บาดทะยัก นักเรียนเทศบาล 2

ฉีดวัคซีนควบคุมโรคคอตีบ-บาดทะยัก นักเรียนเทศบาล 2

Read more

ผู้บริหารห่วงใย กำกับดูแล ป้องกันการทุจริตอาหารกลางวัน ท.2

ผู้บริหารห่วงใย กำกับดูแล ป้องกันการทุจริตอาหารกลางวัน ท.2

Read more

มาตรการเข้มป้องกันการทุจริตอาหารกลางวัน (นม )เด็กนักเรียน

มาตรการเข้มป้องกันการทุจริตอาหารกลางวัน (นม )เด็กนักเรียน

Read more

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรขออภัยในความไม่สะดวกสัญญาณไฟจราจรชำรุด

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรขออภัยในความไม่สะดวกสัญญาณไฟจราจรชำรุด

Read more

ติดตามภารกิจ มอบนโยบายพัฒนาเมืองกำแพงฯ

ติดตามภารกิจ มอบนโยบายพัฒนาเมืองกำแพงฯ

Read more

รถรางท่องเที่ยวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

รถรางนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

ฤดูฝนมีน้ำฝนขัง “ยุงลาย”เพาะพันธุ์ ระบาดโรค“ไข้เลือดออก” 

ฤดูฝนมีน้ำฝนขัง “ยุงลาย”เพาะพันธุ์ ระบาดโรค“ไข้เลือดออก” 

Read more