รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน สงกรานต์ปี 2562

วันนี้ 11 เมษายน 256

Read more

ประดับพวงมโหตรงานประเพณีสงกรานต์สะพานข้ามเกาะกลางน้ำ

เมื่อวันที่ 11 เมษาย

Read more

ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ความปลอดภัย

ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ความปลอดภัย

Read more

เรื่อง การควบคุมสุนัขและแมว ในเส้นทางขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์

เรื่อง การควบคุมสุนัขและแมว ในเส้นทางขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์

Read more

กำแพงเพชร ซักซ้อมขั้นตอนการ พลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

กำแพงเพชร ซักซ้อมขั้นตอนการ พลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

Read more

จิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

จิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

Read more

ชุมชน ก่อเจดีย์ทราย เจริญพระพุทธมนต์เย็น

27 ชุมชน ก่อเจดีย์ทราย เจริญพระพุทธมนต์เย็น

Read more

กองอำนวยการเทศบาล กพ.ดูแลประชาชนเกาะกลางน้ำ

กองอำนวยการเทศบาล กพ.ดูแลประชาชนเกาะกลางน้ำ

Read more

“เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์เมืองกำแพง” 

“เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์เมืองกำแพง” 

Read more