แกนนำ 27 ชุมชนพร้อมเพรียง ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

แกนนำ 27 ชุมชนพร้อมเพรียง ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาชุมชน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

(คลิป)ประกวดนางนพมาศ ประเพณีลอยกระทงธารประทีป เทศบาล ก.พ.2562

(คลิป)ประกวดนางนพมาศ ประเพณีลอยกระทงธารประทีป เทศบาล ก.พ.2562

Read more

คนแน่นประเพณีลอยกระทงธารประทีป เทศบาล กพ.2562

ประเพณีลอยกระทงธารประทีป เทศบาล กพ.2562

Read more

คึกคัก..อมยิ้ม..ประทับใจ ประกวดธิดาจำแลง ลอยกระทงกำแพงเพชร 

คึกคัก..อมยิ้ม..ประทับใจ ประกวดธิดาจำแลง ลอยกระทงกำแพงเพชร 

Read more

ห่วงลูกหลายช่วยกันตัดวงจรยุงลาย ไข้เลือดออก

ห่วงลูกหลายช่วยกันตัดวงจรยุงลาย ไข้เลือดออก

Read more

สืบสานประเพณี ลอยกระทง เรียบง่ายพอเพียง

สืบสานประเพณี ลอยกระทง เรียบง่ายพอเพียง

Read more

ชาว อสม.ร่วมไว้อาลัย “อสม.วันเที่ยง ตะเภาน้อย” 

ชาว อสม.ร่วมไว้อาลัย “อสม.วันเที่ยง ตะเภาน้อย” 

Read more

อสม.เทศบาล กพ.ทำบุญเป็นสิริมงคล ประกาศชัด..ลั่น ทำงาน สุจริต โปร่งใส

อสม.เทศบาลทำบุญเป็นสิริมงคล ประกาศชัดลั่น ทำงาน สุจริต โปร่งใส

Read more

ดูแลใกล้ชิด ดุจญาติมิตร โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลฯ

ดูแลใกล้ชิด ดุจญาติมิตร โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลฯ

Read more