ชื่นชม..ผลงานเหรียญทอง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2

ชื่นชม..ผลงานเหรียญทอง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2

Read more

พิธีไหว้ครูช่างพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครูสามัญ

วันที่ 1 กรกฎาคม 256

Read more

ผช.เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวรวิหาร มอบทุนการศึกษา

ผช.เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวรวิหาร มอบทุนการศึกษา

Read more

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำรองรับการพัฒนาตลาดและลานจอดรถ 

เริ่มต้นเดือนกรกฎาคม

Read more

พยาบาลงานผู้สูงอายุ ได้รับคัดเลือก 2 ประเภท ผลงานดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 3 

พยาบาลงานผู้สูงอายุ ได้รับคัดเลือก 2 ประเภท ผลงานดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 3 

Read more

ซ่อมถนนชุมชนกะโลทัย และถนนชุมชนเพชรวาริน

ซ่อมถนนชุมชนกะโลทัย และถนนชุมชนเพชรวาริน

Read more

ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้ามาตรฐานก่อสร้างถนนริมปิง 

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

ทบทวน ฝึกซ้อม แผนดับเพลิงและการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย

ทบทวน ฝึกซ้อม แผนดับเพลิงและการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย

Read more

ป้องกันโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย

ป้องกันโรคไข้เลือดออกฉีดพ่นควันกำจัดยุงลาย

Read more

ครูสังกัด ร.ร.เทศบาลประชุมวิชาการสัญจรดูงานโครงการพระราชดำริ พอเพียง

ครูสังกัด ร.ร.เทศบาลประชุมวิชาการสัญจรดูงานโครงการพระราชดำริ พอเพียง

Read more