ชาว อบจ.กำแพงฯ สมทบซื้อกุ้งก้ามกราม 1.2 หมื่นตัวปล่อยแหล่งน้ำ

ชาว อบจ.กำแพงฯ สมทบซื้อกุ้งก้ามกราม 1.2 หมื่นตัวปล่อยแหล่งน้ำ

Read more

จังหวัดฯ ร่วมกับ อบจ.กำแพงฯ กำจัดผักตบชวา แก้..น้ำเน่าเสีย ภัยแล้ง

จังหวัดฯ ร่วมกับ อบจ.กำแพงฯ กำจัดผักตบชวา แก้น้ำเน่าเสีย ภัยแล้ง

Read more

เปิดแล้ว ตลาดประชารัฐ ทุกวันอังคาร บ่าย 3 ถึง 3 ทุ่ม

เปิดแล้ว ตลาดประชารัฐ ทุกวันอังคาร บ่าย 3 ถึง 3 ทุ่ม

Read more

ท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Read more

อบจ. จัดอบรมการทำแผน และประสานพัฒนาท้องถิ่น 

อบจ. จัดอบรมการทำแผน และประสานพัฒนาท้องถิ่น 

Read more

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

Read more

ผู้ว่าฯ อบจ. ออกปราบปรามเฉพาะกิจผักตบชวา 2,900 ตัน อ.ทรายทองวัฒนา

 ผู้ว่าฯ อบจ. ออกปราบปรามเฉพาะกิจผักตบชวา 2,900 ตัน อ.ทรายทองวัฒนา

Read more

ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

Read more

เริ่มแล้วโครงการ”หน้าบ้านน่ามอง” ผู้ว่าฯชวนทำความสะอาดทุกบ้านทุกหลัง

เริ่มแล้วโครงการ”หน้าบ้านน่ามอง” ผู้ว่าฯชวนทำความสะอาดทุกบ้านทุกหลัง

Read more

พ่อเมืองฯ ประชุมมอบนโยบายรัฐบาล ข้าราชการ ทั้งจังหวัดกำแพงเพชร

พ่อเมืองฯ ประชุมมอบนโยบายรัฐบาล ข้าราชการ ทั้งจังหวัดกำแพงเพชร

Read more