บูรณาการ​ร่วมมือ​แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

บูรณาการ​ร่วมมือ​แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

Read more

อบจ.กำแพงเพชร จัดแถลงข่าวแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา

อบจ.กำแพงเพชร จัดแถลงข่าวแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา

Read more

สภา อบจ. มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 วาระแรก

สภา อบจ. มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 วาระแรก

Read more

ผู้ว่าฯประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

ผู้ว่าฯประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

Read more

ข้าราชการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 สิงหาคม 25

Read more

พสกนิกรจังหวัดกำแพงเพชร ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ

พสกนิกรจังหวัดกำแพงเพชร ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ

Read more

อบจ. จัดโครงการรวมพลังสตรีทำดีเพื่อแม่ เทิดพระเกียรติสมเด็ฟจพระบรมราชินีนาถฯ

อบจ. จัดโครงการรวมพลังสตรีทำดีเพื่อแม่ เทิดพระเกียรติสมเด็ฟจพระบรมราชินีนาถฯ

Read more

อบจ.จัดโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมสร้างจิตสำนึกให้เด็ก รักสิ่งแวดล้อม และชุมชน

อบจ.จัดโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมสร้างจิตสำนึกให้เด็ก รักสิ่งแวดล้อม และชุมชน

Read more

วัน“รพี” ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึง พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

วันที่ 7 สิงหาคม 256

Read more

อบจ.กำแพงเพชร ทำโครงการ โคก หนอง นา โมเดล วิถีแก้วิกฤตด้วยศาสตร์พระราชา

อบจ.กำแพงเพชร ทำโครงการ โคก หนอง นา โมเดล วิถีแก้วิกฤตด้วยศาสตร์พระราชา

Read more