อัยการจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย อบจ.กพ.

อัยการจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย อบจ.กพ.

Read more

รร.อบจ. จัดกิจกรรมไหว้ครู ให้นักเรียนได้มีโอกาสระลึกพระคุณครู

รร.อบจ. จัดกิจกรรมไหว้ครู ให้นักเรียนได้มีโอกาสระลึกพระคุณครู

Read more

อบจ.กพ. จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

อบจ.กพ. จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

Read more

กำแพงเพชร สร้างนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

กำแพงเพชร สร้างนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

Read more

พัฒนาชุมชน ฝึกอาชีพหัตกรรม แม่บ้าน อ.คลองลาน อบจ.กำแพงเพชร ให้การสนับสนุน

พัฒนาชุมชน ฝึกอาชีพหัตกรรม แม่บ้าน อ.คลองลาน อบจ.กำแพงเพชร ให้การสนับสนุน

Read more

แม่บ้าน อ.คลองลาน ร่วมใจประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ถวาย’ในหลวง ร.9’

แม่บ้าน อ.คลองลาน ร่วมใจประดิษฐ์ ดอกไม้จันทน์ ถวาย’ในหลวง ร.9’

Read more

เจ้าหน้าที่ อบจ.กพ. ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ขุดลอกแก้มลิง เริ่มดำเนินการ 2561

เจ้าหน้าที่ อบจ.กพ. ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ขุดลอกแก้มลิง เริ่มดำเนินการ 2561

Read more

อบจ.กพ. พัฒนาฝีมือกลุ่มแม่บ้าน พ่อบ้าน ให้มีอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้มากขึ้น

อบจ.กพ. พัฒนาฝีมือกลุ่มแม่บ้าน พ่อบ้าน ให้มีอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้มากขึ้น

Read more

พสกนิกรชาวกำแพงเพชร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

พสกนิกรชาวกำแพงเพชร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

Read more

อบจ.กพ. พัฒนาการจัดการศึกษา นำครูอบรมการจัดการเรียนการสอน ณ เมืองพัทยา

อบจ.กพ. พัฒนาการจัดการศึกษา นำครูอบรมการจัดการเรียนการสอน ณ เมืองพัทยา

Read more