อำเภอลานกระบือจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

อำเภอลานกระบือจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

Read more

ประธานสภาอุตฯสรวิชญ์ – ธัญวลัย หจก.โรงสีธันยบูรณ์สถาพร มอบเงินสนับสนุนห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”3แสนบาท

ประธานสภาอุตฯสรวิชญ์ – ธัญวลัย หจก.โรงสีธันยบูรณ์สถาพร มอบเงินสนับสนุนห้องสมุดประชาชน”เฉลิมราชกุมารี”3แสนบาท

Read more

ศาล อัยการ ตำรวจ ทนาย ร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ “วันรพี”

ศาล อัยการ ตำรวจ ทนาย ร่วมแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ “วันรพี”

Read more

ข้าราชการ นักธุรกิจ สื่อมวลชน ร่วมงานเลี้ยงฉลองวิวาห์ ลูกชายเสี่ยพงษ์ ไทยรัฐ

ข้าราชการ นักธุรกิจ สื่อมวลชน ร่วมงานเลี้ยงฉลองวิวาห์ ลูกชายเสี่ยพงษ์ ไทยรัฐ

Read more

ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย ทำบุญคล้ายวันเกิดครบรอบ 72 ปี

ที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย ทำบุญคล้ายวันเกิดครบรอบ 72 ปี

Read more

แข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

แข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 40 (จัตตาฬิสโม) อภิญญาณ

พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ 40 (จัตตาฬิสโม) อภิญญาณ

Read more

ชาวกำแพงเพชร บริจาคโลหิต อวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศล

ชาวกำแพงเพชร บริจาคโลหิต อวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศล

Read more

ชาวกำแพงเพชรที่รักสุขภาพแห่เข้าอบรมวิชาพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ

ชาวกำแพงเพชรที่รักสุขภาพแห่เข้าอบรมวิชาพลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ

Read more