ธารน้ำใจหลั่งไหล “เสี่ยหรั่ง”บริจาคข้าวสาร 500 ถุง ร่วมตู้ปันสุขกาชาดปันน้ำใจ 

ธารน้ำใจหลั่งไหล “เสี่ยหรั่ง”ขน บริจาคข้าวสาร 500 ถุง ร่วมตู้ปันสุขกาชาดปันน้ำใจ 

Read more

ตู้ปันสุข กาชาดปันน้ำใจ.คนแห่หยิบของไปบริโภค นายกควบคุมจัดสรรแบ่งปันแต่พอกิน

ตู้ปันสุขกาชาดปันน้ำใจ.คนแห่หยิบของไปบริโภค นายกควบคุมจัดสรรแบ่งปันแต่พอกิน

Read more

มอบชุดธารน้ำใจกาชาด 80 ชุดให้ผู้กักกัน 14 วัน หน้ากากผ้ากว่า 7.2 หมื่นชิ้น

มอบชุดธารน้ำใจกาชาด 80 ชุดให้ผู้กักกัน 14 วัน หน้ากากผ้ากว่า 7.2 หมื่นชิ้น

Read more

เทศบาลฯตั้งตู้ช่วยเหลือประชาชน 2 แห่ง ไปรับของได้ในวันเวลาราชการ

เทศบาลฯตั้งตู้ช่วยเหลือประชาชน 2 แห่ง ไปรับของได้ในวันเวลาราชการ

Read more

เจ้าของสุนัขพันธุ์ชิสุ น้องดอลล่าร์ อ่านเจอข่าว kppnews สุดดีใจมารับกลับบ้านแล้ว 

หลังจากที่เป็นสื่อกล

Read more

คณะอนุกรรมการประกันสังคม กำแพงฯ อนุมัติสิทธิ จำนวน 4 ราย

คณะอนุกรรมการประกันสังคม กำแพงฯ อนุมัติสิทธิ จำนวน 4 ราย

Read more

ครอบครัวช่างปล้อง มอบข้าวสาร 27 ชุมชน ผู้ด้อยโอกาส พิการ ชรา บรรเทา โควิด -19

ครอบครัวช่างปล้อง มอบข้าวสาร 27 ชุมชน ผู้ด้อยโอกาส พิการ ชรา บรรเทา โควิด -19

Read more

บอส”หรั่ง”ปธ.สภาอุตสาหกรรม มอบข้าว 500 ถุง “โครงการมอบถุงกำลังใจ” ให้ประชาชนและนักศึกษาฯ 

บอส”หรั่ง”ปธ.สภาอุตสาหกรรม มอบข้าว 500 ถุง “โครงการมอบถุงกำลังใจ” ให้ประชาชนและนักศึกษาฯ 

Read more

กาชาดตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้ /ผลกระทบโควิด/ประสบ​วาตภัย

กาชาดตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้ /ผลกระทบโควิด/ประสบ​วาตภัย

Read more

บำเพ็ญกุศลอุทิศ พระครูนาควัชราธร (หลวงพ่อวิชัย) อดีตเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัดนาควชัรโสภณ(วัดช้าง)

บำเพ็ญกุศลอุทิศ พระครูนาควัชราธร (หลวงพ่อวิชัย) อดีตเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งวัดนาควชัรโสภณ(วัดช้าง)

Read more