มอบเงินรางวัล กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์”

มอบเงินรางวัล กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์”

Read more

กำแพงเพชร รำลึก 25 ปี การจากไปของราชินีลูกทุ่ง “พุ่มพวง ดวงจันทร์”

กำแพงเพชร รำลึก 25 ปี การจากไปของราชินีลูกทุ่ง “พุ่มพวง ดวงจันทร์”

Read more

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดต้องชม ถนนคนเดิน คนกำแพงฯ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดตลาดต้องชม ถนนคนเดิน คนกำแพงฯ

Read more

พาณิชย์เชิญชวนร่วมกิจกรรมตลาดต้องชม “ถนนคนเดิน ฅนกำแพง”

พาณิชย์เชิญชวนร่วมกิจกรรมตลาดต้องชม “ถนนคนเดิน ฅนกำแพง”

Read more

ร้านอาหารแซ่บ ยันค็อกเทล NAVA by Lapaya cafe ครูโอ๋แดนซ์เธียเตอร์

ร้านอาหารแซ่บ ยันค็อกเทล NAVA by Lapaya cafe ครูโอ๋แดนซ์เธียเตอร์

Read more

แน่น…ถนนคนเดิน ฅนกำแพง (Walking Street)

แน่น…ถนนคนเดิน ฅนกำแพง (Walking Street)

Read more

อพท. 4 จัดฝึกอบรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ต่อยอดท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

อพท. 4 จัดฝึกอบรมท่องเที่ยวสร้างสรรค์ ต่อยอดท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

Read more

หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. อบต. เทศบาล ตำรวจ ผู้ประกอบการ ประชุมหารือการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

หน่วยงานท้องถิ่น อบจ. อบต. เทศบาล ตำรวจ ผู้ประกอบการ ประชุมหารือการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว

Read more

หน่วยงานรัฐ สื่อมวลชนส่วนกลางท้องถิ่น ดูงานท่องเที่ยวเชิงรุก

หน่วยงานรัฐ สื่อมวลชนส่วนกลางท้องถิ่น ดูงานท่องเที่ยวเชิงรุก

Read more

แห่ผ้าห่มองค์เจดีย์วัดกะโลทัย

แห่ผ้าห่มองค์เจดีย์วัดกะโลทัย

Read more