รมช.ศธ.ตรวจราชการ กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

รมช.ศธ.ตรวจราชการให้

Read more

กศน. ในโลกยุคไทยแลนด์ 4.0 ออนไลน์ kppnfe 60.0

กศน. ในโลกยุคไทยแลนด์ 4.0 ออนไลน์ kppnfe 60.0

Read more

กศน.จัดทำแผนปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS)

กศน.จัดทำแผนปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS)

Read more

ผู้ว่าฯชี้แนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรม นำนักศึกษา กศน.เป็นดี

ผู้ว่าฯชี้แนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรม นำนักศึกษา กศน.เป็นดี

Read more

เทศบาลเมือง กพ.เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว รองรับสังคมคนสูงอายุ

เทศบาลเมือง กพ.เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุนครชากังราว รองรับสังคมคนสูงอายุ

Read more

กศน.สัมมนาผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา(ไต่ระดับ)

กศน.สัมมนาผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา(ไต่ระดับ)

Read more

2 เมษา วันรักการอ่าน”นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น พร้อมเปิด”ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”

2 เมษา วันรักการอ่าน”นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น พร้อมเปิด”ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”

Read more

ผู้ตรวจ ศธ.ติดตามการศึกษา กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัย

ผู้ตรวจ ศธ.ติดตามการศึกษา กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัย

Read more

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา กศน. จังหวัดกำแพงเพชร

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา กศน. จังหวัดกำแพงเพชร

Read more

กศน.จัดสัมมนาเสริม เทียบระดับการศึกษา จบรุ่นที่ 3

กศน.จัดสัมมนาเสริม เทียบระดับการศึกษาจบ รุ่นที่ 3

Read more