กองช่างสุขาภิบาล สำรวจทะลวงท่อระบายน้ำที่อุดตัน

กองช่างสุขาภิบาล สำรวจทะลวงท่อระบายน้ำที่อุดตัน

Read more

เปลี่ยนฝารางน้ำบริเวณตลาดไนท์ ทางเดินปลอดภัย

เปลี่ยนฝารางน้ำบริเวณตลาดไนท์ ทางเดินปลอดภัย

Read more