ครูสังกัด ร.ร.เทศบาลประชุมวิชาการสัญจรดูงานโครงการพระราชดำริ พอเพียง

ครูสังกัด ร.ร.เทศบาลประชุมวิชาการสัญจรดูงานโครงการพระราชดำริ พอเพียง

Read more

ผู้ปกครองชื่นมื่น บัณฑิตน้อยจบการศึกษา ร.ร.เทศบาลเมืองฯ

เมื่อวันที่ 19 มีนาค

Read more

กองการศึกษาตรวจเยี่ยมสนามสอบ ร.ร.สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

กองการศึกษาตรวจเยี่ยมสนามสอบ ร.ร.สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

ติดตามขับเคลื่อนการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล กพ.

ติดตามขับเคลื่อนการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล กพ.

Read more

ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

Read more