เพิ่มความรู้ครู เทคนิคการสอนในการพัฒนาสมองของเด็กระดับอนุบาล

เพิ่มความรู้ครู เทคนิคการสอนในการพัฒนาสมองของเด็กระดับอนุบาล

Read more

ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

Read more

ผู้การฯ กำแพงฯปันความสุข นักเรียนโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 

ผู้การฯ กำแพงฯปันความสุข นักเรียนโรงเรียนบ้านพรหมมาสามัคคี 

Read more

เอาจริง…หน่วยงาน MOU ออกตรวจเด็กนักเรียน หลงผิดหลงทาง

เอาจริง…หน่วยงาน MOU ออกตรวจเด็กนักเรียน หลงผิดหลงทาง

Read more

ร.ร.เตรียมนานาชาติภู่ขจร มหาวิทยาลัยครูกว่างซี MOU พัฒนาภาษาจีน

โรงเรียนเตรียมนานาชา

Read more

พ่อเมืองกำแพงฯมอบนโยบายศึกษา เน้น..”คนดี คนเก่ง”ต้องมีศีล 5

พ่อเมืองกำแพงฯมอบนโยบายศึกษา เน้น..”คนดี คนเก่ง”ต้องมีศีล 5

Read more

กลุ่มคณิตศาสตร์ ร.ร.กำแพงฯ จัดค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตฯ

กลุ่มคณิตศาสตร์ ร.ร.กำแพงฯ จัดค่ายพัฒนาทักษะทางคณิตฯ

Read more

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)

ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์)

Read more

รร.อบจ. จัดพิธีมอบใบวุฒิบัตร จบการศึกษา ให้นักเรียน 134 คน ประจำปีการศึกษา 2559

รร.อบจ. จัดพิธีมอบใบวุฒิบัตร จบการศึกษา ให้นักเรียน 134 คน ประจำปีการศึกษา 2559

Read more