กศน.จัดทำแผนปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS)

กศน.จัดทำแผนปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS)

Read more

ระดมสมอง กศน.ทั่วประเทศ ขับเคลื่อน กศน.ตำบล

ระดมสมอง กศน.ทั่วประเทศ ขับเคลื่อน กศน.ตำบล

Read more