“ชุมชนวัดกะโลทัย”หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โครงการไทยนิยมยั่งยืน

นายไพโรจน์ แก้วแดง ร

Read more

ผู้ว่าฯมอบนโยบาย มอบประกาศ อปท. อบจ.เทศบาล อบต.ดีเด่น

ข่าวรอบชากังราว กำแพ

Read more

อบรมขับขี่ปลอดภัย ในนักเรียนชั้นประถม บ้านบ่อสามแสน

อบรมขับขี่ปลอดภัย ในนักเรียนชั้นประถม บ้านบ่อสามแสน

Read more

แห่ผ้าห่ม ผ้าพระธาตุพนม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แดนอีสาน

แห่ผ้าห่ม ผ้าพระธาตุพนม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แดนอีสาน

Read more

สืบสานประเพณีวัฒนาธรรมไทย ประกวดสตรีงาม นางนพมาศ

สืบสานประเพณีวัฒนาธรรมไทย ประกวดสตรีงาม นางนพมาศ

Read more

คลื่นประชาชนร่วมลอยกระทงริมแม่น้ำปิงกำแพงเพชร

คลื่นประชาชนร่วมลอยกระทงริมแม่น้ำปิงกำแพงเพชร

Read more

อพท.4 หนุนชมรมท่องเที่ยว สาธิตการทำกระทงสาย

อพท.4 หนุนชมรมท่องเที่ยว สาธิตการทำกระทงสาย

Read more

ประกวด หนูน้อยนพมาศ และ สาวสองพันปี ประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร

ประกวด หนูน้อยนพมาศ และ สาวสองพันปี ประเพณีลอยกระทง ธารประทีปกำแพงเพชร

Read more

กลุ่มสตรี ประดิษฐ์ กระทง เครื่องแขวนจากวัสดุใบตองและวัสดุประยุกต์

กลุ่มสตรี ประดิษฐ์ กระทง เครื่องแขวนจากวัสดุใบตองและวัสดุประยุกต์

Read more

ดับเพลิงเทศบาล ออกระงับเหตุไฟไหม้หม้อแปลงไฟฟ้า

ดับเพลิงเทศบาล ออกระงับเหตุไฟไหม้หม้อแปลงไฟฟ้า

Read more