เทศบาลเมืองกำแพงเพชร -ไปรษณีย์ (MOU)

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร -ไปรษณีย์ (MOU)

Read more

ลิเกเด็กด้อยโอกาสคลองขลุงบำรุงศิลป์ ร่วมสู้วิกฤติโควิด-19

ลิเกเด็กด้อยโอกาสคลองขลุงบำรุงศิลป์ ร่วมสู้วิกฤติโควิด-19

Read more

อบต.โคกขามสมุทรสาคร ดูงานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

อบต.โคกขามสมุทรสาคร ดูงานกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

เจ้าพ่อหลักเมืองชาวพุทธกราบไหว้กันเนืองแน่นต้นเดือนวันหวยออก

เจ้าพ่อหลักเมือง ชาวพุทธกราบไหว้กันเนืองแน่นต้นเดือนวันหวยออก

Read more

อาชีวะเทคนิค ร่วม นรินทร์กลการ บริจาคโลหิตให้กาชาด

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธั

Read more

แกนนำองค์กรสตรีในเขตเทศบาลเมืองอบรมเป็นผู้นำบุคลิกภาพที่ดี

แกนนำองค์กรสตรีในเขตเทศบาลเมืองอบรมเป็นผู้นำบุคลิกภาพที่ดี

Read more

ต้นฤดูหนาว ต้นไม้ทิ้งใบ ตกเกลื่อนให้เก็บกวาด

ต้นฤดูหนาว ต้นไม้ทิ้งใบ ตกเกลื่อนให้เก็บกวาด

Read more

ครอบครัว”สวัสดิ์ไพบูลย์” ทำบุญบูชาบุพการี

ครอบครัว”สวัสดิ์ไพบูลย์” ทำบุญบูชาบุพการี

Read more

นายก..รับเกียรติบัตร การันตรี 4 ด้าน ผลงานเยี่ยม

นายก..รับเกียรติบัตร การันตรี 4 ด้าน ผลงานเยี่ยม

Read more

ซ่าส์จัดโชว์เก๋า ตบหน้าด้วยรองเท้า อาเข้าห้ามเจอสนับมือยับ เลยยิงสวนลดซ่าส์

ซ่าส์จัดโชว์เก๋า ตบหน้าด้วยรองเท้า อาเข้าห้ามเจอสนับมือยับ เลยยิงสวนลดซ่าส์

Read more