สร้างวินัยช่วยกันรักษาความสะอาด สร้างวินัยการทิ้ง ให้ตรงถัง

สร้างวินัยช่วยกันรักษาความสะอาด สร้างวินัยการทิ้ง ให้ตรงถัง

Read more

กองขยะนอกระบบ ทิ้งเกลื่อน กลางซอย ประชาหรรษา 12

กองขยะนอกระบบ ทิ้งเกลื่อน กลางซอย ประชาหรรษา 12

Read more

ทม.ประชุม อสม.เน้น ป้องพิษสุนัขบ้า ลดขยะเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์

ทม.ประชุม อสม.เน้น ป้องพิษสุนัขบ้า ลดขยะเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์

Read more

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจัดกิจกรรมโครงการเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพ

Read more

หน่วยงานส่วนกลางติดตามการบริหารจัดการขยะกำแพงเพชร

หน่วยงานส่วนกลางติดตามการบริหารจัดการขยะกำแพงเพชร

Read more

เปลี่ยนเศษขยะให้มีราคา เป็นค่าพยาบาลรักษาสุขภาพ

เปลี่ยนเศษขยะให้มีราคา เป็นค่าพยาบาลรักษาสุขภาพ

Read more

รายงาน พิเศษ / ปาก…ไม่ช่วยให้บ้านเมืองสะอาด…เท่ากับสองมือทำ

รายงาน พิเศษ / ปาก…ไม่ช่วยให้บ้านเมืองสะอาด…เท่ากับสองมือทำ

Read more

ร่วมไม้ร่วมมือ พัฒนาความสะอาดให้กับเทศบาลเมืองบ้านเรา

ร่วมไม้ร่วมมือ พัฒนาความสะอาดให้กับเทศบาลเมืองบ้านเรา

Read more

เทศบาลเร่งแก้ไขบ่อกำจัดขยะที่อายุเริ่มสั้นลงก่อนถึงจุดวิกฤติ

เทศบาลเร่งแก้ไขบ่อกำจัดขยะที่อายุเริ่มสั้นลงก่อนถึงจุดวิกฤติ

Read more