นักรบหน้าด่าน งานรักษาความสะอาด

นักรบหน้าด่านงานรักษาความสะอาด

Read more

บ้านเมืองสะอาด ช่วยกันเก็บกวาดขยะให้หมดชุมชน

องค์กรปกครองส่วนท้อง

Read more

นายกชัยวัฒน์”เร่งเก็บกวาดเคลียร์พื้นที่ คืนพื้นที่ผิวจราจรหลังงานกล้วยไข่

นายกชัยวัฒน์”เร่งเก็บกวาดเคลียร์พื้นที่ คืนพื้นที่ผิวจราจรหลังงานกล้วยไข่

Read more

เก็บขยะ เศษวัสดุ  บ้านเมืองสะอาดรับงานประเพณีกล้วยไข่

เก็บขยะ เศษวัสดุ  บ้านเมืองสะอาดรับงานประเพณีกล้วยไข่

Read more

อบจ.ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ร่วมท้องถิ่น ขนขยะอันตรายทิ้งถูกวิธี

ท้องถิ่นจังหวัดกำแพง

Read more

ทม.ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562

ทม.ประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2562

Read more

สู้ไม่ถอย นักรบกองขยะ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

สู้ไม่ถอย นักรบกองขยะ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

สร้างวินัยช่วยกันรักษาความสะอาด สร้างวินัยการทิ้ง ให้ตรงถัง

สร้างวินัยช่วยกันรักษาความสะอาด สร้างวินัยการทิ้ง ให้ตรงถัง

Read more

กองขยะนอกระบบ ทิ้งเกลื่อน กลางซอย ประชาหรรษา 12

กองขยะนอกระบบ ทิ้งเกลื่อน กลางซอย ประชาหรรษา 12

Read more