กองขยะนอกระบบ ทิ้งเกลื่อน กลางซอย ประชาหรรษา 12

กองขยะนอกระบบ ทิ้งเกลื่อน กลางซอย ประชาหรรษา 12

Read more

ทม.ประชุม อสม.เน้น ป้องพิษสุนัขบ้า ลดขยะเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์

ทม.ประชุม อสม.เน้น ป้องพิษสุนัขบ้า ลดขยะเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์

Read more

เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจัดกิจกรรมโครงการเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพ

Read more

หน่วยงานส่วนกลางติดตามการบริหารจัดการขยะกำแพงเพชร

หน่วยงานส่วนกลางติดตามการบริหารจัดการขยะกำแพงเพชร

Read more

เปลี่ยนเศษขยะให้มีราคา เป็นค่าพยาบาลรักษาสุขภาพ

เปลี่ยนเศษขยะให้มีราคา เป็นค่าพยาบาลรักษาสุขภาพ

Read more

รายงาน พิเศษ / ปาก…ไม่ช่วยให้บ้านเมืองสะอาด…เท่ากับสองมือทำ

รายงาน พิเศษ / ปาก…ไม่ช่วยให้บ้านเมืองสะอาด…เท่ากับสองมือทำ

Read more

ร่วมไม้ร่วมมือ พัฒนาความสะอาดให้กับเทศบาลเมืองบ้านเรา

ร่วมไม้ร่วมมือ พัฒนาความสะอาดให้กับเทศบาลเมืองบ้านเรา

Read more

เทศบาลเร่งแก้ไขบ่อกำจัดขยะที่อายุเริ่มสั้นลงก่อนถึงจุดวิกฤติ

เทศบาลเร่งแก้ไขบ่อกำจัดขยะที่อายุเริ่มสั้นลงก่อนถึงจุดวิกฤติ

Read more