แห่สรงน้ำเจ้าพ่อหลักเมือง วันสุดท้ายของสงกรานต์กำแพงเพชร

สงกรานต์ที่กำแพงเพชร

Read more

ขับชนท้ายคันหน้า หมุนไปชนต้นไม้ไฟลุกวอดทั้งคันโชคดีแค่เจ็บ

ขับชนท้ายคันหน้า หมุนไปชนต้นไม้ไฟลุกวอดทั้งคันโชคดีแค่เจ็บ

Read more

นายกเทศมนตรีฯนำชุมชนก่อเจดีย์ทรายในเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดบาง

นายกเทศมนตรีฯนำ ชุมชนก่อเจดีย์ทรายในเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดบาง

Read more

เรื่อง การควบคุมสุนัขและแมว ในเส้นทางขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์

เรื่อง การควบคุมสุนัขและแมว ในเส้นทางขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์

Read more

กำแพงเพชร ซักซ้อมขั้นตอนการ พลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

กำแพงเพชร ซักซ้อมขั้นตอนการ พลีกรรมตักน้ำ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

Read more

ชุมชน ก่อเจดีย์ทราย เจริญพระพุทธมนต์เย็น

27 ชุมชน ก่อเจดีย์ทราย เจริญพระพุทธมนต์เย็น

Read more

“เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์เมืองกำแพง” 

“เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์เมืองกำแพง” 

Read more

โค้งสุดท้าย”วราเทพ” พอแล้ว..หมดเวลาเผชิญหน้า ต้องยุติความขัดแย้ง เพื่อประชาชน

โค้งสุดท้าย”วราเทพ” พอแล้ว..หมดเวลาเผชิญหน้า ต้องยุติความขัดแย้ง เพื่อประชาชน

Read more