ประชาสัมพันธ์จังหวัด และ กกต.เติมความรู้เลือกตั้งสื่อมวลชน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดและ กกต.เติมความรู้เลือกตั้งสื่อมวลชน

Read more

กกต.กำแพงเพชร มั่นใจพร้อม 100 % รับมือเลือกตั้ง

กกต.กำแพงเพชร มั่นใจพร้อม 100 % รับมือเลือกตั้ง

Read more

กกต.ประชุมชี้แจงกฎหมาย กกต.เขต เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง สส.

วันที่ 31 มกราคม 256

Read more

ขยับเลือกตั้ง..!!กกต.คัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดกำแพงเพชร

ขยับเลือกตั้ง..!!กกต.คัดเลือกผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดกำแพงเพชร

Read more

เมืองกล้วยไข่ได้เฮ..ประชามติกำแพงเพชร ผ่านฉลุย

เมืองกล้วยไข่ได้เฮ..ประชามติกำแพงเพชร ผ่านฉลุย

Read more

ผู้ว่าฯเปิดเวทีถกสองฝ่าย รณรงค์โค้งสุดท้าย ออกไปใช้เสียงประชามติ

ผู้ว่าฯเปิดเวทีถกสองฝ่าย รณรงค์โค้งสุดท้าย ออกไปใช้เสียงประชามติ

Read more