คนใจดีทำบุญทอดผ้าป่า ซื้อเครื่องมือ รักษาผู้ป่วย “50 ล้าน

คนใจดีทำบุญทอดผ้าป่า ซื้อเครื่องมือ รักษาผู้ป่วย “50 ล้าน

Read more

โตโยต้าฮั้วเฮงหลี ชวนทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างวิหารแก้ว วัดกําแพงเพชร (บ่อแขก)

โตโยต้าฮั้วเฮงหลี ชวนทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างวิหารแก้ว วัดกําแพงเพชร (บ่อแขก)

Read more