อบจ. สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

อบจ. สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

Read more

ท้องถิ่น อบจ. สนับสนุน มาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

ท้องถิ่น อบจ. สนับสนุน มาตรการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

Read more

เทศบาลคลองแม่ลาย เซ็น MOU ร่วมมือภาคีเครือข่าย จัดตั้งคลินิกกฎหมายช่วยเหลือประชาชน

เทศบาลคลองแม่ลาย เซ็น MOU ร่วมมือภาคีเครือข่าย จัดตั้งคลินิกกฎหมายช่วยเหลือประชาชน

Read more

รักษาการ นายก อบจ. นำคณะผู้บริหาร ส.อบจ.กพ. และข้าราชการ เข้าร่วมนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” ณ จังหวัดเชียงใหม่ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน

รักษาการ นายก อบจ. นำคณะผู้บริหาร ส.อบจ.กพ. และข้าราชการ เข้าร่วมนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” ณ จังหวัดเชียงใหม่ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน

Read more

อบจ.เทศบาล กพ.ชมรมท่องเที่ยว พาชมเมือง งานนบพระฯ

อบจ.เทศบาล กพ.ชมรมท่องเที่ยว พาชมเมือง งานนบพระฯ

Read more

บุญเพ็ญเดือน 3 วันมาฆบูชา เปิดงานนบพระเล่นเพลง

บุญเพ็ญเดือน 3 วันมาฆบูชา เปิดงานนบพระเล่นเพลง

Read more

อบจ. เดินหน้าต่อเนื่องส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

เช้าวันที่  7 กุมภาพ

Read more

อบจ.กำแพงฯ หนุนจัดงานประเพณี-นบพระเล่นเพลง ปี 2560

อบจ.กำแพงเพชร สนับสนุนการจัดงานประเพณี-นบพระเล่นเพลง ปี 2560

Read more

การแข่งขัน “Walk Rally พิชิตยอดเขาสน ยลน้ำปิง” ครั้งที่ 10

การแข่งขัน “Walk Rally พิชิตยอดเขาสน ยลน้ำปิง” ครั้งที่ 10

Read more

นายเยื้อน อรุณศรี ราษฎร์ปางมะค่า ขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย จ.กำแพงเพชร สั่งการณ์ให้ อบจ.กำแพงเพชร และ เทศบาลเมืองปางมะค่า เข้าให้ความช่วยเหลือ

นายเยื้อน อรุณศรี ราษฎร์ปางมะค่า ขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย จ.กำแพงเพชร สั่งการณ์ให้ อบจ.กำแพงเพชร และ เทศบาลเมืองปางมะค่า เข้าให้ความช่วยเหลือ

Read more