อบจ.กพ.จัดศึกฟาดแข้ง ฟุตซอล “อบจ.คัพ” 72 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน

อบจ.กพ.จัดศึกฟาดแข้ง ฟุตซอล “อบจ.คัพ” 72 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน

Read more

ชุดปรามปรามผักตบชวา นำเครื่องจักร ขุดลอกคลองกระจับ เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายจังหวัด

ชุดปรามปรามผักตบชวา นำเครื่องจักร ขุดลอกคลองกระจับ เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายจังหวัด

Read more

อบจ.กพ. พัฒนาฝีมือกลุ่มแม่บ้าน พ่อบ้าน ให้มีอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้มากขึ้น

อบจ.กพ. พัฒนาฝีมือกลุ่มแม่บ้าน พ่อบ้าน ให้มีอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้มากขึ้น

Read more

หน่วยงานท้องถิ่น ร่วมลดมลภาวะหมอกควันไฟจากการเผา ร่วมมือหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร ให้ความรู้จิตอาสาในท้องถิ่น ช่วยกันแก้ปัญหาหมอกควัน และไฟป่า อย่างจริงจัง

หน่วยงานท้องถิ่น ร่วมลดมลภาวะหมอกควันไฟจากการเผา ร่วมมือหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร ให้ความรู้จิตอาสาในท้องถิ่น ช่วยกันแก้ปัญหาหมอกควัน และไฟป่า อย่างจริงจัง

Read more

อบจ.กำแพงเพชร ยังคงเดินหน้า สร้างอาชีพ ให้คนในท้องถิ่น หวังมีรายได้เพิ่ม มีชีวิตที่ดีขึ้น

อบจ.กำแพงเพชร ยังคงเดินหน้า สร้างอาชีพ ให้คนในท้องถิ่น หวังมีรายได้เพิ่ม มีชีวิตที่ดีขึ้น

Read more

อบจ.จัดโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน รวมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อบจ.จัดโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน รวมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างจิตสำนึกให้เด็ก รักสิ่งแวดล้อม

Read more