ครูสังกัด ร.ร.เทศบาลประชุมวิชาการสัญจรดูงานโครงการพระราชดำริ พอเพียง

ครูสังกัด ร.ร.เทศบาลประชุมวิชาการสัญจรดูงานโครงการพระราชดำริ พอเพียง

Read more

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)จัดโครงพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)จัดโครงพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากร

Read more

สนามสอบ O-net ในสังกัด ร.ร.เทศบาลฯ

สนามสอบ O-net ในสังกัด ร.ร.เทศบาลฯ

Read more

ขับเคลื่อนการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาล ลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้

ขับเคลื่อนการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาล ลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้

Read more

ทีมวัดแสงอุทัย ขึ้นแท่นรับถ้วย ฟุตซอล “เทศบาลคัพ” ต้านภัยยาเสพติด

ทีมวัดแสงอุทัย ขึ้นแท่นรับถ้วย ฟุตซอล “เทศบาลคัพ” ต้านภัยยาเสพติด

Read more