เขตพื้นที่ประถมศึกษา 1-2 อบจ. MOU หลักเกณฑ์อุดหนุนพัฒนาการศึกษา

เขตพื้นที่ประถมศึกษา 1-2 อบจ. MOU หลักเกณฑ์อุดหนุนพัฒนาการศึกษา

Read more

แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เด็กมีศิล 5 รู้หน้าที่มัคทายกน้อย

แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เด็กมีศิล 5 รู้หน้าที่มัคทายกน้อย

Read more

ผู้ว่าสั่งเข้ม อาหารนักเรียน ครบ 5 หมู่ตามโภชนาการ

ผู้ว่าสั่งเข้ม อาหารนักเรียน ครบ 5 หมู่ตามโภชนาการ

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

ประชุมเชิงปฏิบัติการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

Read more

สพป.กำแพงฯเขต 1 อบรม พรบ.จนท.ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ

สพป.กำแพงฯเขต 1 อบรม พรบ.จนท.ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ

Read more

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต1 พบครูผู้ปฏิบัติธรรม 

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต1 พบครูผู้ปฏิบัติธรรม 

Read more

ครบรอบ 95 ปี ภายใต้ชื่องาน “จากบ้านลาน สู่ ”

ครบรอบ 95 ปี ภายใต้ชื่องาน “จากบ้านลาน สู่ อนุบาลลานกระบือ”

Read more

รดน้ำดำหัว ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.

รดน้ำดำหัว ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.

Read more

ผู้บริหาร สพป.กำแพงเพชรเขต 1 เยี่ยม นร.บ้านไฟไหม้

ผู้บริหาร สพป.กำแพงเพชรเขต 1 เยี่ยม นร.บ้านไฟไหม้

Read more

11 โรงเรียน กลุ่มลานกระบือ พานักเรียน ”เข้าค่ายน้องพี่สัมพันธ์”

11 โรงเรียน กลุ่มลานกระบือ พานักเรียน ”เข้าค่ายน้องพี่สัมพันธ์”

Read more