“อุ่นไอรักตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” เปิดเมืองคนดีศรีอนุบาลกำแพงเพชร

“อุ่นไอรักตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” เปิดเมืองคนดีศรีอนุบาลกำแพงเพชร

Read more

บ.เฉาก๊วยชากังราว ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมนำการศึกษา

บ.เฉาก๊วยชากังราว ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมนำการศึกษา

Read more

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมพิธีสรงน้ำ  และเปลี่ยนผ้าอังสะ  พระพุทธภูมินทร์ 

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมพิธีสรงน้ำ  และเปลี่ยนผ้าอังสะ  พระพุทธภูมินทร์ 

Read more