กำแพงเพชร พิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ กลางแม่น้ำปิง

กำแพงเพชร พิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ กลางแม่น้ำปิง

Read more

จังหวัดกำแพงเพชรประกอบพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและตัวแทนอำเภอ

จังหวัดกำแพงเพชรประกอบพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและตัวแทนอำเภอ

Read more

กพ.จัดเตรียมดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

กพ.จัดเตรียมดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Read more