เปลี่ยนสถานที่ตั้งศูนย์ดับเพลิงต้นโพธิ์ (ชั่วคราว)​

เปลี่ยนสถานที่ตั้งศูนย์ดับเพลิงต้นโพธิ์ (ชั่วคราว)​

Read more

ร้านประดับยนต์แสงจันทร์ เพลิงไหม้กลางดึกวอด

ร้านประดับยนต์แสงจันทร์ เพลิงไหม้กลางดึกวอด

Read more

ระทึกแต่เช้า ไฟช็อตยอดเสาไฟฟ้า หน้าตลาดศูนย์

ระทึกแต่เช้า ไฟช็อตยอดเสาไฟฟ้า หน้าตลาดศูนย์

Read more

เปลี่ยนถังเคมีดับเพลิง โรงเรียนเทศบาล 3

เปลี่ยนถังเคมีดับเพลิง โรงเรียนเทศบาล 3

Read more

ทบทวน ฝึกซ้อม แผนดับเพลิงและการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย

ทบทวน ฝึกซ้อม แผนดับเพลิงและการช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย

Read more

จนท.ดับเพลิงฝึกทบทวนแผนการปฎิบัติการดับเพลิง

จนท.ดับเพลิงฝึกทบทวนแผนการปฎิบัติการดับเพลิง

Read more

สู้ร้อน..พรมน้ำลดไอร้อนบนพื้ยผิวถนนบำรุงราษฎร์ ตลาดไนท์ 

สู้ร้อน..พรมน้ำลดไอร้อนบนพื้ยผิวถนนบำรุงราษฎร์ ตลาดไนท์ 

Read more

ชาวบ้านชม..รถดับเพลิงทูอินวัน ป้องกันเพลิงไหม้ ยังช่วยลดความร้อน ลดฝุ่น ถนนตัวเมือง

ชาวบ้านชม..รถดับเพลิงทูอินวัน ป้องกันเพลิงไหม้ ยังช่วยลดความร้อน ลดฝุ่น ถนนตัวเมือง

Read more

เหี้ย…ถูกย่างสดสังเวยไฟป่าหลังหมู่บ้านศรีเจริญ

เหี้ย…ถูกย่างสดสังเวยไฟป่าหลังหมู่บ้านศรีเจริญ

Read more