จนท.ดับเพลิงฝึกทบทวนแผนการปฎิบัติการดับเพลิง

จนท.ดับเพลิงฝึกทบทวนแผนการปฎิบัติการดับเพลิง

Read more

สู้ร้อน..พรมน้ำลดไอร้อนบนพื้ยผิวถนนบำรุงราษฎร์ ตลาดไนท์ 

สู้ร้อน..พรมน้ำลดไอร้อนบนพื้ยผิวถนนบำรุงราษฎร์ ตลาดไนท์ 

Read more

ชาวบ้านชม..รถดับเพลิงทูอินวัน ป้องกันเพลิงไหม้ ยังช่วยลดความร้อน ลดฝุ่น ถนนตัวเมือง

ชาวบ้านชม..รถดับเพลิงทูอินวัน ป้องกันเพลิงไหม้ ยังช่วยลดความร้อน ลดฝุ่น ถนนตัวเมือง

Read more

เหี้ย…ถูกย่างสดสังเวยไฟป่าหลังหมู่บ้านศรีเจริญ

เหี้ย…ถูกย่างสดสังเวยไฟป่าหลังหมู่บ้านศรีเจริญ

Read more

เพลิงไหม้ตึกในตลาดใจกลางเมืองกำแพงฯหวิดวอดโชคดีดับทัน

เพลิงไหม้ตึกในตลาดใจกลางเมืองกำแพงฯหวิดวอดโชคดีดับทัน

Read more

ชาวบ้านตื่น ไฟไหม้สายไฟยอดเสา รีบแจ้งดับเพลิงดับทัน

ชาวบ้านตื่น ไฟไหม้สายไฟยอดเสา รีบแจ้งดับเพลิงดับทัน

Read more

ดับเพลิงเทศบาลเมืองฯ ตรวจท่อธารดับเพลิงพร้อมใช้งาน  

ดับเพลิงเทศบาลเมืองฯ ตรวจท่อธารดับเพลิงพร้อมใช้งาน  

Read more

อุ่นใจ..ทม.ซ้อมดับเพลิง ระวังเหตุตรุษจีน

อุ่นใจ..ทม.ซ้อมดับเพลิง ระวังเหตุตรุษจีน

Read more