เดินเที่ยวสบายๆกับตลาดย้อนยุคนครชุม

เดินเที่ยวสบายๆกับตลาดย้อนยุคนครชุม

Read more

ผู้คนคับคั่งงาน “บุญบั้งไฟ” อบต.ท่ามะเขือ

ผู้คนคับคั่งงาน “บุญบั้งไฟ” อบต.ท่ามะเขือ

Read more

อาหารพื้นถิ่นของชุมชนกะโลทัย ชุมชนท่องเที่ยว OTOP

ชุมชนวัดกะโลทัย  เทศ

Read more

มติเห็นชอบพัฒนาคุกร้าง ใช้ประโยชน์ส่วนราชการและสาธารณะประโยชน์

มติเห็นชอบพัฒนาคุกร้างใช้ประโยชน์ส่วนราชการและสาธารณะประโยชน์

Read more

ท่องเที่ยว นั่งรถราง ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกำแพงเพชร 

ท่องเที่ยว นั่งรถราง ไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองกำแพงเพชร 

Read more

เที่ยว หนาวลมฝน เมฆหมอกขาว ช่องเย็น รักษ์สิ่งแวดล้อม

เที่ยว หนาวลมฝน เมฆหมอกขาว ช่องเย็น รักษ์สิ่งแวดล้อม

Read more

ท่องเที่ยว กีฬา กำแพงฯ พาสื่อท่องเส้นทางเที่ยวเชิงรุก

ท่องเที่ยว กีฬา กำแพงฯ พาสื่อท่องเส้นทางเที่ยวเชิงรุก

Read more

เตรียมจัด..เทศกาลกินกุ้งก้ามกาม ควบงานเกษตรแฟร์กำแพงฯ

เตรียมจัด..เทศกาลกินกุ้งก้ามกาม ควบงานเกษตรแฟร์กำแพงฯ

Read more

เที่ยวงาน พูดภาษาถิ่น  กินอาหารพื้นบ้าน  สืบสานวิถีชุมชน  คนพานต๋าย

เที่ยวงาน พูดภาษาถิ่น  กินอาหารพื้นบ้าน  สืบสานวิถีชุมชน  คนพานต๋าย

Read more

วันหยุดนี้เที่ยวบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

วันหยุดนี้เที่ยวบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง

Read more