จังหวัดกำแพงเพชรประกอบพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและตัวแทนอำเภอ

จังหวัดกำแพงเพชรประกอบพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและตัวแทนอำเภอ

Read more

ถกขอใช้พื้นที่เกาะกลางน้ำพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ถกขอใช้พื้นที่เกาะกลางน้ำพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

Read more

ถุงยังชีพพระราชทาน มอบช่วยน้ำท่วมพรานกระต่าย

ถุงยังชีพพระราชทาน มอบช่วยน้ำท่วมพรานกระต่าย

Read more

เคียงคู่กำแพงฯ สร้างสรรค์สังคม 38 ปี หนังสือพิมพ์”สี่ทิศ”

เคียงคู่กำแพงฯ สร้างสรรค์สังคม 38 ปี หนังสือพิมพ์”สี่ทิศ”

Read more

รมต.ท่องเที่ยว มอบนโยบาย ผู้ว่าฯพัฒนาท่องเที่ยว

รมต.ท่องเที่ยว มอบนโยบาย ผู้ว่าฯพัฒนาท่องเที่ยว

Read more

แม่ทัพภาค 3 ตรวจเยี่ยมศูนย์ะลดอุบัติเหตุทางถนนกำแพงเพชร

แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมศูนย์ะลดอุบัติเหตุทางถนนกำแพงเพช

Read more

ผู้ว่าฯ ตำรวจ ทหาร ลุย พื้นสาธารณะเกาะกลางน้ำ ขายเหล้า แอบดื่ม จับ ป้องกันเหตุรุนแรง

ผู้ว่าฯ ตำรวจ ทหาร ลุย พื้นสาธารณะเกาะกลางน้ำ ขายเหล้า แอบดื่ม จับ ป้องกันเหตุรุนแรง

Read more

ผู้ว่าฯประชุมบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง

ผู้ว่าฯประชุมบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง

Read more

ป้องกันหมอกควัน ไฟป่า แก้ปัญหาภัยแล้ง

ป้องกันหมอกควัน ไฟป่า แก้ปัญหาภัยแล้ง

Read more

แล้ง…พ่อเมืองเตือน งดปลูกข้าวนาปรังรอบ2หันปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน

แล้ง…พ่อเมืองเตือนงดปลูกข้าวนาปรังรอบ2หันปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน

Read more