อบจ. จัดอบรม การทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่

อบจ. จัดอบรม การทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่

Read more

ทุกภาคส่วนร่วมใจ ปั่นจักรยาน ปลูกป่า” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ทุกภาคส่วนร่วมใจ ปั่นจักรยาน ปลูกป่า” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Read more

อบรมหลักสูตรยุวสาสมาธิ เยาวชน ลดปัญหาสังคม

อบรมหลักสูตรยุวสาสมาธิ เยาวชน ลดปัญหาสังคม

Read more

พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง สามัคคีปรองดอง เดือนมีนาคม

พรรคการเมือง กลุ่มการเมือง สามัคคีปรองดอง เดือนมีนาคม

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรรับมอบนโยบายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรรับมอบนโยบายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)​ปล่อย​พันธุ์​สัตว์น้ำ​5แสนตัว

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ​ปล่อย​พันธุ์​สัตว์น้ำ​ 5แสนตัว

Read more

ชาวเมืองกำแพงฯ750 คน อบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กราบถวายบังคมพระบรมศพ

ชาวเมืองกำแพงฯ750 คน อบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กราบถวายบังคมพระบรมศพ

Read more

ทหาร ผู้ว่าฯ เยี่ยมจุดบริการประชาชนปีใหม่

ทหาร ผู้ว่าฯ เยี่ยมจุดบริการประชาชนปีใหม่

Read more

รองผู้ว่าฯนายกเทศมนตรี เปิดศึกหนูน้อย52 ทีมชิงเจ้าสระเจ้าสระ ทม.

รองผู้ว่าฯนายกเทศมนตรี เปิดศึกหนูน้อย52 ทีมชิงเจ้าสระเจ้าสระ ทม.

Read more

อบรมพอเพียง ชาว ขาณุ-ไทรงาม เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวง

อบรมพอเพียง ชาว ขาณุ-ไทรงาม เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวง

Read more