คณะเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

คณะเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

Read more

ชาวพรานกระต่ายเกือบร้อยคน บริจาคโลหิต และดวงตา

ชาวพรานกระต่ายเกือบร้อยคน บริจาคโลหิต และดวงตา

Read more

“ซ้อรัชนี” สตรีไทยดีเด่น เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันสตรีไทย

“ซ้อรัชนี” สตรีไทยดีเด่น เตรียมเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันสตรีไทย

Read more

ผู้ว่าฯ เหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพเยี่ยมผู้ประสบภัยเหยื่อพายุ

ผู้ว่าฯ เหล่ากาชาด มอบถุงยังชีพเยี่ยมผู้ประสบภัยเหยื่อพายุ

Read more

ไฟฟ้ากำแพงเพชรจัด“โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ”

ไฟฟ้ากำแพงเพชรจัด“โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ”

Read more