บริษัท เอส.ซี.เอ็น.มอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด บริจาคโลหิตให้กาชาด

บริษัท เอส.ซี.เอ็น.มอเตอร์เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด บริจาคโลหิตให้กาชาด

Read more

ตัวจากไป..ทิ้งความดีไว้บริจาคศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

ตัวจากไปทิ้งความดีไว้บริจาคศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

Read more

พสกนิกรกำแพงเพชร ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

พสกนิกรกำแพงเพชร ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

Read more

ผวจ.นายกกาชาดฯเปิดป้าย สนง.กาชาด เพื่อประชาชน

ข่าวรอบชากังราว กำแพ

Read more

คึกคัก…อาหารพื้นบ้าน เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองกำแพงเพชร

คึกคักอาหารพื้นบ้าน เทศกาลกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยวเมืองกำแพงเพชร

Read more

นายกกาชาดปฏิบัติภารกิจบริจาคโลหิตดวงตาอวัยวะ

นายกกาชาดปฏิบัติภารกิจบริจาคโลหิตดวงตาอวัยวะ

Read more

มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว อ.โกสัมพีนคร-คลองลาน

สิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว อ.โกสัมพีนคร-คลองลาน

Read more

จังหวัดฯกาชาดฯ ช่วยประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

จังหวัดฯกาชาดฯ ช่วยประชาชน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข

Read more

กาชาดกำแพงฯ ช่วยเพื่อนมนุษย์ ผู้พิการ

กาชาดกำแพงฯ ช่วยเพื่อนมนุษย์ ผู้พิการ

Read more

ลานกระบือทำเท่ห์ น้ำใจงามบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา

ลานกระบือทำเท่ห์ น้ำใจงามบริจาคโลหิต อวัยวะ

Read more