อบจ.กำแพงเพชร จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning เฉลิมพระเกียรติ

อบจ.กำแพงเพชร จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning เฉลิมพระเกียรติ

Read more

รองนายก อบจ. นำคณะแสดงความยินดีรองจีระเกียรติ

เช้าวันที่ 13 กรกฎาค

Read more