อบจ.ส่งเสริมให้คนทำความดี จัดโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง พ่อเมืองกำแพงเพชรร่วมบรรยายธรรม

โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

Read more

อบจ.กำแพงเพชร เซ็น MOU สนง.ทรัพยาการธรรมชาติฯ  บริหารจัดการขยะอันตราย

อบจ.กำแพงเพชร เซ็น MOU สนง.ทรัพยาการธรรมชาติฯ บริหารจัดการขยะอันตราย

Read more

กองการเจ้าหน้าที่ อบจ. จัดอบรม ให้ความรู้ระบบจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่  ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับล่าสุด

กองการเจ้าหน้าที่ อบจ. จัดอบรม ให้ความรู้ระบบจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่  ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับล่าสุด

Read more

อบจ.กพ. หวังลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลกำไร แก่อาชีพเกษตรกร จัดโครงการส่งเสริมปัจจัยการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบจ. กพ. หวังลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลกำไร แก่อาชีพเกษตรกร จัดโครงการส่งเสริมปัจจัยการผลิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Read more

อบจ.กำแพงเพชรจัด งาน”ชากังราวนครแห่งศิลป์” ครั้งสุดท้าย ปี 60….

อบจ.กำแพงเพชรจัด งาน”ชากังราวนครแห่งศิลป์” ครั้งสุดท้าย ปี 60….

Read more

อบจ.กำแพงเพชร จัดอบรมการคำนวณราคากลางด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รองรับระบบงานรูปแบบใหม่

อบจ.กำแพงเพชร จัดอบรมการคำนวณราคากลางด้วยอิเล็กทรอนิกส์ รองรับระบบงานรูปแบบใหม่

Read more

อบจ.จัดแข่งทักษะวิชาการ ให้นักเรียน มีพื้นที่แสดงความสามารถ และต่อยอดพัฒนาการศึกษา

อบจ.จัดแข่งทักษะวิชาการ ให้นักเรียน มีพื้นที่แสดงความสามารถ และต่อยอดพัฒนาการศึกษา

Read more

อบจ.กำแพงเพชร จัดแถลงข่าวแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา

อบจ.กำแพงเพชร จัดแถลงข่าวแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา

Read more

อบจ.จัดโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมสร้างจิตสำนึกให้เด็ก รักสิ่งแวดล้อม และชุมชน

อบจ.จัดโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมสร้างจิตสำนึกให้เด็ก รักสิ่งแวดล้อม และชุมชน

Read more

รองนายก อบจ. นำคณะแสดงความยินดีรองจีระเกียรติ

เช้าวันที่ 13 กรกฎาค

Read more