อบจ.กำแพงเพชร จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning เฉลิมพระเกียรติ

อบจ.กำแพงเพชร จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning เฉลิมพระเกียรติ

Read more

อบจ.นำจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ Big cleaning บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

อบจ.นำจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ Big cleaning บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

Read more

รองนายก อบจ. นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

รองนายก อบจ. นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร

Read more

รองนายก อบจ. ร่วมประชุมสัมมนา สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย

รองนายก อบจ. ร่วมประชุมสัมมนา สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย

Read more

อบจ.กำแพงเพชร จัดแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น นักเรียน 4 จังหวัด

อบจ.กำแพงเพชร จัดแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น นักเรียน 4 จังหวัด

Read more